Informasjon

Brudd i ryggsøylen til eldre

Brudd i ryggsøylen rammer cirka 40 prosent av kvinner over 80 år, og skyldes nesten alltid beinskjørhet. Ubehandlet vil slike smerter gå over av seg selv i løpet av noen uker.

Hva er et kompresjonsbrudd?

Brudd forårsaket av beinskjørhet

Et kompresjonsbrudd i ryggen betyr at en ryggvirvel er trykket sammen, komprimert. Det er en meget vanlig tilstand blant eldre, særlig blant dem med beinskjørhet, osteoporose. Foruten å være en smertefull tilstand, så nedsettes funksjonen i ryggen, du blir avhengig av hjelp, og du bekymres for om tilstanden kan gjenta seg. Det antas at bare en tredjedel av alle brudd i ryggvirvlene blir diagnostisert, fordi ryggsmerter oppfattes som en del av aldringsprosessen, og mange lar være å søke lege for det.

Vi regner at ca. 25 prosent av alle kvinner etter overgangsalderen pådrar seg kompresjonsbrudd i ryggen. Forekomsten øker med alderen, og den er cirka 40 prosent blant kvinner i 80-årsalderen. Også blant menn er kompresjonsbrudd i ryggen hyppige med økende alder. Siden andelen av eldre i samfunnet øker, forventes det at forekomsten av kompresjonsbrudd vil øke i fremtiden.

Neste side