Informasjon

Brudd i ryggsøylen til eldre

Brudd i ryggsøylen rammer cirka 40 prosent av kvinner over 80 år, og skyldes nesten alltid beinskjørhet. Ubehandlet vil slike smerter gå over av seg selv i løpet av noen uker.

Årsak

Brudd i ryggsøylen til eldre mennesker skyldes nesten alltid beinskjørhet. Det gjør at ryggvirvlene har lett for å brekke og klemmes sammen. Har du uttalt beinskjørhet, skal det lite til før du pådrar deg et kompresjonsbrudd. Selv om bruddet ofte skyldes en skade, kan denne skaden være helt bagatellmessig, for eksempel å trå ut av et badekar, kraftig nysing, løft av en mindre gjenstand eller at du av en annen grunn har strammet muskulaturen i ryggen litt kraftig. Dersom beinskjørheten er mindre uttalt, kreves det større kraft for at det skal oppstå et brudd.

Forrige side Neste side