Informasjon

Akutte ryggplager- korsryggsmerter

Ryggvondt er en folkeplage. De fleste av oss vil oppleve flere episoder med sterke ryggsmerter gjennom livet. Ryggsmerter er som regel forbigående. Om du klarer det, er den beste behandlingen at du oppfører deg mest mulig som normalt.

Hvem står bak denne brosjyren?

Brosjyren er utarbeidet av: Even Lærum, professor dr.med. (spesialist i allmennmedisin; leder for Nasjonalt ryggnettverk - Formidlingsenheten), Reidar Dullerud, avd.overlege/ professor dr.med. (spesialist i radiologi), Gitle Kirkesola, fysioterapeut (spesialist i manuell terapi), Anne Marit Mengshoel, professorstipendiat/ dr.philos. (fysioterapeut), Øystein P. Nygaard, overlege/ dr.med. (spesialist i nevrokirurgi), Jan Sture Skouen, overlege/ dr.med. (spesialist i nevrologi), Lars-Christian Stig, kiropraktor, Erik L. Werner, lege (spesialist i allmennmedisin; regional ryggkoordinator i Nasjonalt ryggnettverk).

I samarbeid med: Den norske lægeforening, Kommunenes Sentralforbund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Forening for Ryggforskning, Norsk Kiropraktorforening, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Rikstrygdeverket, Ryggforeningen i Norge, Statens helsetilsyn, Statens institutt for folkehelse, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Rådgivnings- gruppen for Nasjonalt ryggnettverk, samt flere framtredende ryggeksperter i Norge, Storbritannia og Nederland.

Forrige side Neste side