Informasjon

Akutte ryggplager- korsryggsmerter

Ryggvondt er en folkeplage. De fleste av oss vil oppleve flere episoder med sterke ryggsmerter gjennom livet. Ryggsmerter er som regel forbigående. Om du klarer det, er den beste behandlingen at du oppfører deg mest mulig som normalt.

Korsryggplager, hvordan oppstår smertene?

Vi kan i de fleste tilfeller ikke slå fast nøyaktig hvor smertene kommer fra. Som oftest dreier det seg om helt ufarlige tilstander, ofte kalt lumbago eller hekseskudd. Det kan imidlertid gjøre svært vondt. I noen tilfeller kan rifter eller sprekker i mellomvirvelskiven irritere små nerveender i ytterkant av skiven. Det kan også være prolaps, med trykk på og irritasjon av en nerverot. I en for trang nerverotkanal kan nerveroten komme i klem på grunn av slitasje og aldersforandringer (særlig rundt sideleddene). Ofte vil musklene "knyte seg" og bli vonde.

I sjeldne tilfeller kan det være annen (og mulig alvorlig) sykdom som ligger bak, for eksempel brudd i ryggen, svulster eller infeksjoner/revmatisk betennelse. Dette omfatter bare noen få prosent.

Utfra dette kan vi dele inn ryggplager på følgende måte:

  1. Vanlige (uspesifikke) ryggsmerter eller lumbago (80-90 prosent).
  2. Nerverotsmerter med utstråling nedenfor kneet, oftest på grunn av prolaps eller trang nerverotkanal (10 prosent). (Isjias er bare en betegnelse på smerter med utstråling langs hovednerven ned i foten.)
  3. Mulig annen og sjelden sykdom (svulst, brudd, revmatisk sykdom) (1-5 prosent).
Forrige side Neste side