Informasjon

Akutte ryggplager- korsryggsmerter

Ryggvondt er en folkeplage. De fleste av oss vil oppleve flere episoder med sterke ryggsmerter gjennom livet. Ryggsmerter er som regel forbigående. Om du klarer det, er den beste behandlingen at du oppfører deg mest mulig som normalt.

Korsryggplager, hva kan legen eller annen behandler gjøre?

Punktene nedenfor tilpasses individuelt:

  • Undersøke deg for å finne ut om du har "vanlige ryggsmerter" eller nerverotsmerter på grunn av prolaps eller trange forhold i ryggen. Det må også utelukkes at du hører til den sjeldne gruppen med mulig underliggende alvorlig sykdom.
  • I noen tilfeller er det nødvendig å ta blodprøver og henvise til røntgen. Men røntgen er ikke rutinemessig nødvendig, bortsett fra når smertene er nesten uforandret etter 4-6 uker. Dette gjelder både vanlig ryggvondt og nerverotsmerter/mistanke om prolaps. Røntgen kan bare påvise årsaker til ryggsmerter hos et mindretall. Dessuten skal du ikke utsettes for unødvendig røntgenstråling.
  • Forklare hva slags tilstand du har og gi deg råd om hva du kan gjøre selv.
  • Foreskrive tilstrekkelig smertestillende medisiner hvis vanlig paracetamol ikke er nok.
  • Vurdere om du greier å være på jobben eller tilrettelegge den i samarbeid med arbeidsgiver. Delvis eller aktiv sykmelding kan være aktuelt. De som klarer å være i vanlig aktivitet, inklusiv jobb, blir fortere bra.
  • Vurdere om du kan ha nytte av manipulasjonsbehandling hvis du ikke blir bedre etter cirka 1-2 uker. Slik behandling gis av kiropraktor eller fysioterapeut med spesialutdanning i manuell terapi. Behandlingen kan lindre smerte og gjøre at du fungerer bedre.
  • Vurdere om det er nødvendig med operasjon hvis du har nerverotsmerter. Det gjelder bare noen få prosent, de fleste blir raskt bedre og har ikke behov for operasjon.
  • Vurdere om det etter hvert (cirka 4-6 uker) blir nødvendig med øvelses- eller aktivitetsprogram hos fysioterapeut eller annen behandler.
  • Følge opp med kontroller for å se at det går rett vei. Hvis du ikke klarer å gjenoppta vanlige aktiviteter, kan det bli aktuelt å ta opp livssituasjonen din. Kanskje noe utover ryggsmertene plager deg og er med å hindre at du blir frisk.
  • Dersom du har betydelige, langvarige plager (mer enn 8-12 uker), kan det være aktuelt å henvise deg til ryggpoliklinikk eller spesialist.
Forrige side Neste side