Informasjon

Akutte ryggplager- korsryggsmerter

Korsryggplager, hva kan legen eller annen behandler gjøre?

Punktene nedenfor tilpasses individuelt:

  • Undersøke deg for å finne ut om du har "vanlige ryggsmerter" eller nerverotsmerter på grunn av prolaps eller trange forhold i ryggen. Det må også utelukkes at du hører til den sjeldne gruppen med mulig underliggende alvorlig sykdom.
  • I noen tilfeller er det nødvendig å ta blodprøver og henvise til MR. Men MR er ikke rutinemessig nødvendig, bortsett fra når smertene er nesten uforandret etter 4-6 uker. Dette gjelder både vanlig ryggvondt og nerverotsmerter/mistanke om prolaps. MR kan bare påvise årsaker til ryggsmerter hos et mindretall. Internasjonale eksperter anbefales det ikke rutinemessig bruk av bildediagnostikk.
  • Forklare hva slags tilstand du har og gi deg råd om hva du kan gjøre selv.
  • Foreskrive tilstrekkelig smertestillende medisiner hvis vanlig paracetamol ikke er nok.
  • Vurdere om du greier å være på jobben eller tilrettelegge den i samarbeid med arbeidsgiver. Delvis eller aktiv sykmelding kan være aktuelt. De som klarer å være i vanlig aktivitet, inklusiv jobb, blir fortere bra.
  • Vurdere om du kan ha nytte av manipulasjonsbehandling hvis du ikke blir bedre etter cirka 1-2 uker. Slik behandling gis av kiropraktor eller fysioterapeut med spesialutdanning i manuell terapi. Behandlingen kan lindre smerte og gjøre at du fungerer bedre.
  • Vurdere om det er nødvendig med operasjon hvis du har nerverotsmerter. Det gjelder bare noen få prosent, de fleste blir raskt bedre og har ikke behov for operasjon.
  • Vurdere om det etter hvert (cirka 4-6 uker) blir nødvendig med øvelses- eller aktivitetsprogram hos fysioterapeut eller annen behandler.
  • Følge opp med kontroller for å se at det går rett vei. Hvis du ikke klarer å gjenoppta vanlige aktiviteter, kan det bli aktuelt å ta opp livssituasjonen din. Kanskje noe utover ryggsmertene plager deg og er med å hindre at du blir frisk.
  • Dersom du har betydelige, langvarige plager (mer enn 8-12 uker), kan det være aktuelt å henvise deg til ryggpoliklinikk eller spesialist.
Forrige side Neste side