Informasjon, tilstand

Korsryggsmerte som vedvarer

En stor del av befolkningen vil oppleve minst én episode med akutt ryggsmerte og omtrent 15 prosent av alle langtidssykmeldinger skyldes korsryggsmerte.

Hva er korsryggsmerte?

Med korsryggsmerte menes ryggsmerter i nedre del av ryggen (korsryggen), og hvor det ikke finnes noen sikker forklaring på smertene i form av underliggende sykdommer eller skader i ryggen. Tilstanden kalles også lumbago.

Det er vanlig å inndele i en akutt form som oftest varer kortere enn 6 uker, en subakutt form som varer fra 6 til 12 uker og en kronisk form når varigheten er mer enn 12 uker.

Animasjon av lave ryggsmerter
Neste side