Informasjon, tilstand

Korsryggsmerte

En stor del av befolkningen vil oppleve minst en episode med akutt ryggsmerte og omtrent 15 prosent av alle langtidssykmeldinger skyldes korsryggsmerte.

Temaside om Korona

Hva er korsryggsmerte?

Med korsryggsmerte menes ryggsmerter i nedre del av ryggen (korsryggen), og hvor det ikke finnes noen sikker forklaring på smertene i form av underliggende sykdommer eller skader i ryggen. Tilstanden kalles også lumbago.

Det er vanlig å inndele i en akutt form som oftest varer kortere enn 6 uker, og en kronisk form når varigheten er mer enn 12 uker.

lave ryggsmerter
Animasjon av lave ryggsmerter
Neste side