Informasjon, tilstand

Korsryggsmerte som vedvarer

Temaside om Korona

Forekomst

Denne typen ryggsmerter er svært vanlig. Vi regner at 60-70 prosent av befolkningen vil oppleve ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet. Forekomsten synes å være økende. Ryggsmerter er den største enkeltdiagnose for trygdeutbetalinger og utgjør cirka 15 prosent av alle langtidssykmeldte og cirka 10 prosent av alle uførepensjoner.

Forrige side Neste side