Informasjon, tilstand

Korsryggsmerte

En stor del av befolkningen vil oppleve minst en episode med akutt ryggsmerte og omtrent 15 prosent av alle langtidssykmeldinger skyldes korsryggsmerte.

Forekomst

Denne typen ryggsmerter er svært vanlig. Vi regner at 60-70 prosent av befolkningen vil oppleve ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet. Forekomsten synes å være økende. Ryggsmerter er den største enkeltdiagnose for trygdeutbetalinger og utgjør cirka 15 prosent av alle langtidssykmeldte og cirka 10 prosent av alle uførepensjoner.

Forrige side Neste side