Informasjon, tilstand

Korsryggsmerte som vedvarer

Årsaker

Vi regner at de viktigste årsakene er overstrekking eller overbelastning av muskelgrupper eller leddbånd i korsryggen. Men tilstanden kan også skrive seg fra skivene mellom ryggvirvlene eller i leddforbindelsene mellom ryggvirvlene, sistnevnte er de såkalte sideledd eller fasettledd.

I de fleste tilfeller oppstår smerte og stivhet akutt i forbindelse med løft eller vridninger. Hos mange av dem som får langvarige plager, har det på forhånd vært skader eller belastninger som har svekket strukturene i ryggen. Det kan være muskelslitasje på grunn av langvarig ensidig belastende arbeid, eller det kan være forkalkninger i skjelett eller leddbånd. Skjevheter i ryggen vil også øke risikoen for feilbelastninger og smerte.

Nyere undersøkelser med MR har vist at noen pasienter med fremtredende skiveslitasje har forandringer i virvlenes endeplater (Modic changes), og at disse forandringene er forbundet med smerte. Det foregår en del forskning på området, men per i dag er det ikke endelig avklart hvilken betydning disse forandringene har.

Se informasjonsvideo om Modic forandringer fra Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse ved OUS. 

Psykiske forhold ser også ut til å spille en rolle og er ofte viktige medvirkende faktorer ved kroniske ryggplager. Hva som kommer først eller sist, er ikke alltid lett å avgjøre, men mistrivsel, stress, angst, depresjon, alkoholproblemer og feiltolkning av symptomene er eksempler på forhold som kan være av betydning.

Forrige side Neste side