Informasjon, tilstand

Korsryggsmerte

Temaside om Korona

Årsaker

Som nevnt er tilstanden definert ved at legen ikke finner noen sikker forklaring på smertene ved utredning. Vi regner at de viktigste årsakene er overstrekking eller overbelastning av muskelgrupper eller leddbånd i korsryggen. Men tilstanden kan også skrive seg fra skivene mellom ryggvirvlene eller i leddforbindelsene mellom ryggvirvlene, sistnevnte er de såkalte sideledd eller fasettledd.

I de fleste tilfeller oppstår smerte og stivhet akutt i forbindelse med løft eller vridninger. Hos mange av dem som får langvarige plager, har det på forhånd vært skader eller belastninger som har svekket strukturene i ryggen. Det kan være muskelslitasje på grunn av langvarig ensidig belastende arbeid, eller det kan være forkalkninger i skjelett eller leddbånd. Skjevheter i ryggen vil også øke risikoen for feilbelastninger og smerte.

Nyere undersøkelser med MR har vist at noen pasienter med fremtredende skiveslitasje også har forandringer i virvlenes endeplater (Modic changes), og at disse forandringene er forbundet med smerte. Det foregår en del forskning på området, men per i dag er det ikke endelig avklart hvilken årsak disse forandringene har.  

Psykiske forhold ser også ut til å spille en rolle og er ofte viktige medvirkende faktorer ved kroniske ryggplager. Hva som kommer først eller sist, er ikke alltid lett å avgjøre, men mistrivsel, stress, angst, depresjon, alkoholproblemer er eksempler på forhold som kan være av betydning.

Forrige side Neste side