Informasjon, tilstand

Korsryggsmerte som vedvarer

Forløp og prognose

Akutte ryggplager går nesten alltid over av seg selv. Forskerne har i studier funnet at 50-80 prosent av pasientene blir bra innen 2 uker. Innen 6 uker er 90 prosent av pasientene blitt bra. Prognosen er best for dem som kommer seg raskt i aktivitet, selv om de fortsatt har ryggsmerter.

Akutt ryggsmerte har en lei tendens til å komme tilbake. Mange har åpenbart en rygg som er sårbar, og som i gitte situasjoner (tunge løft, forkjær bevegelse, uheldig arbeidsstilling, stress) gir tilbakefall. Personer med stadige tilbakefall eller vedvarende plager, og der dette har klar sammenheng med yrket, anbefales tiltak som endrer arbeidssituasjonen, eller de bør få attføring til annen type jobb.

Cirka 1 prosent av dem med første gangs opptreden av akutt lumbago, utvikler kroniske plager, og rundt 2 prosent av befolkningen har kroniske ryggplager.

Forrige side Neste side