Informasjon

Laser mot nakkesmerter

En forskningsrapport viser at laser er effektiv behandling mot nakkesmerter og kan erstatte medisiner.

En studie som ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i 2009, viste at laserbehandling av nakkesmerter er et godt alternativ til medisiner. Jfr. oppdatert kommentar til slutt i denne artikkelen.

Forskerne konkluderer med at laserbehandlingen reduserer smerten umiddelbart etter behandling for akutte nakkesmerter. For pasienter med kroniske nakkesmerter virker smertereduksjonen i opp til 22 uker etter avsluttet behandling.

Les også: Dette er nakkesmerter

Har manglet dokumentasjon

Professor Jan Magnus Bjordal ved Høgskolen i Bergen har vært sentral i studien.

Ifølge en nyhetsmelding fra høgskolen i Bergen er resultatene revolusjonerende, siden man tidligere ikke har hatt god nok dokumentasjon på laserbehandling av nakkesmerte.

Dessuten har de fleste medisinske fagbøkene hevdet at laser ikke er en effektiv behandling for kroniske nakkesmerter.

- Forskningen viser at laser er et alternativ til medikamenter. Bruk av laser har til tider møtt stor motstand innen det medisinske miljøet, fordi man ikke har hatt nok dokumentasjon på resultatene av behandlingen, sier Bjordal.

Her kan du se en video om nakkesmerter

Lite bivirkninger

I sin oversiktsstudie har forskerne gjort en meta-analyse av 16 studier som testet laserbehandling på 820 pasienter.

For pasientene som ble behandlet med ekte laser, var det 70 prosent mer sannsynlig at de opplevde redusert smerte i forhold til de som fikk placebo.

Resultatene viser at bivirkningene er minimale og at behandlingen er smertefri.

- De gode resultatene skyldes antagelig at laserbehandling virker gjennom mer enn en enkelt virkningsmekanisme. Vi vet fra en rekke laboratoriestudier at riktige doser av laser virker betennelsesdempende, men nyere studier viser også at behandlingen kan beskytte muskler mot skader som kommer av trøtthetsutvikling. Høye doser med laser ser også ut til å kunne hemme de tynne smertenervenes evne til å lede smerter, sier Bjordal.

Laser bør regnes som en støttebehandling og kan kombineres med et treningsprogram der pasientene får beveget nakkeleddene.

Kan ramme mange

Kroniske nakkesmerter er vanlig og rammer mellom 10 til 24 prosent av befolkningen. Det er forventet at det blir enda flere i løpet av de neste tiårene. En stresset livsstil er en viktig årsak til denne økningen.

Laser har vært brukt i 25 år av fysioterapeuter. I 2001 ble det innført trygderefusjon for fysioterapeuters bruk av laser i behandling av muskel- og skjelettlidelser. Men først de senere er år er det kommet dokumentasjon som gir behandlingen mer tyngde.

Kommentarer per 2020

Flere studier er publisert etter at denne Lancet-artikkelen kom på trykk, og de nyanserer oppfatningen over hvor god behandling dette er.

En bekymring knyttet til bruk av lavdose laser behandling er at det ikke finnes noen standard for hvordan metoden skal anvendes. Studier spriker i forhold til doser og bølgelengder anvendt, noe som begrenser muligheten for å trekke sikre konklusjoner om deres effekt. Det finnes heller ikke noen langtidsstudier over effekt.

Smerte er en meget kompleks tilstand som manifesterer seg på ulike måter. Kanskje er det ikke noen definert standard som passer alles behov. Likevel er det åpenbart at lavdose laserbehandling kan være nyttig for mange mennesker som lider av smerte, uansett hvilken tilstand som forårsaker den1.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Kingsley JD, Demchak T, Mathis R. Low-level laser therapy as a treatment for chronic pain. Front Physiol. 2014; 5: 306. doi:10.3389/fphys.2014.00306 DOI
  2. Chow R, Johnson M, Rodrigo L-M, Bjordal J.. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Lancet 2009; 374: 1897-1908. PubMed