Informasjon

Laser mot nakkesmerter

En forskningsrapport viser at laser er effektiv behandling mot nakkesmerter og kan erstatte medisiner.

En studie som ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i 2009, viste at laserbehandling av nakkesmerter er et godt alternativ til medisiner. Jfr. oppdatert kommentar til slutt i denne artikkelen.

Forskerne konkluderer med at laserbehandlingen reduserer smerten umiddelbart etter behandling for akutte nakkesmerter. For pasienter med kroniske nakkesmerter virker smertereduksjonen i opp til 22 uker etter avsluttet behandling.

Les også: Dette er nakkesmerter

Har manglet dokumentasjon

Professor Jan Magnus Bjordal ved Høgskolen i Bergen har vært sentral i studien.

Ifølge en nyhetsmelding fra høgskolen i Bergen er resultatene revolusjonerende, siden man tidligere ikke har hatt god nok dokumentasjon på laserbehandling av nakkesmerte.

Dessuten har de fleste medisinske fagbøkene hevdet at laser ikke er en effektiv behandling for kroniske nakkesmerter.

- Forskningen viser at laser er et alternativ til medikamenter. Bruk av laser har til tider møtt stor motstand innen det medisinske miljøet, fordi man ikke har hatt nok dokumentasjon på resultatene av behandlingen, sier Bjordal.

Her kan du se en video om nakkesmerter

Neste side