Informasjon

Akutte ryggplager- korsryggsmerter

Ryggvondt er en folkeplage. De fleste av oss vil oppleve flere episoder med sterke ryggsmerter gjennom livet. Ryggsmerter er som regel forbigående. Om du klarer det, er den beste behandlingen at du oppfører deg mest mulig som normalt.

Ofte vet vi ikke med sikkerhet hvorfor den enkelte får ryggplager.

Hopp til innhold

For deg som vil vite mer

  • www.rygginfo.no - drives av Statens folkehelseinstitutt og pasientforeningen Ryggforeningen i Norge
  • www.ryggnett.no - Nasjonalt ryggnettverks hjemmesider
  • Den danske boka "Kort og klart om rygsmerter" av M. Jayson, Nyt Nordisk Forlag
  • Bli kvitt ryggsmertene raskt og effektivt - fra Stavanger Universitetssykehus
  • STarT Back.pdf - skjema for registrering av ryggplager

Kilder

  • Lærum E, med flere. Nasjonalt ryggnettverk - Formidlingsenheten.