Informasjon

Spondylose

Spondylose er slitasjeforandringer i ryggen. De fleste har lite symptomer eller plager, men noen vil ha ryggsmerter og innskrenket bevegelighet i ryggen.

Hva er det?

Slitasjeforandringer i nakkesøylen

Spondylose er fagbetegnelsen på slitasjeforandringer i ryggen (spondyl- betyr ryggvirvel). Med slitasje i ryggen menes slitasje både i skivene mellom virvlene, i selve virvlene og i leddbåndene mellom ryggvirvlene. Det typiske er at skivene, som fungerer som støtputer mellom ryggvirvlene, med årene gradvis mister noe av sin elastisitet. Dette fører blant annet til større belastninger på leddbånd, og i sin tur også til belastninger på skjelettet. På samme måte som i andre ledd i kroppen kan det på grunn av belastningene dannes forkalkninger mellom ryggvirvlene med derav følgende redusert bevegelighet.

Spondylose finnes hos de aller fleste over 40 år, men bare et fåtall har symptomer.

Symptomer

Spondylose er vanligvis ikke forbundet med særlige ryggplager. I de tilfeller der det foreligger kroniske ryggsmerter eller isjias, anses spondylosen som regel å ikke ha noen sammenheng med smertene.

Noen plages likevel med ryggsmerter og innskrenket bevegelighet. Ryggsmertene kan være verkende av karakter, lokaliseres langs ryggsøylen, hyppigst i nakken og korsryggen, og de forverres dersom man belaster ryggen med uheldige arbeidsstillinger.

Smertene ved spondylose stråler ikke ut i bena, slik som ved isjias. Men det kan noen ganger føles en brennende eller verkende smerte utover i skuldre eller seteparti. Smertene vil ofte variere noe, med perioder med mye plager og andre perioder hvor plagene er mer beskjedne.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved hjelp av vanlige røntgenbilder av ryggraden. Man kan i mange tilfeller se at noen av mellomvirvelskivene er smalere enn normalt. Ofte kan en også se forkalkninger i ryggvirvlene eller i leddbåndene.

Spondylose er svært ofte et tilfeldig funn hos ellers friske individer. MR-undersøkelser av personer uten symptomer viser at cirka 50 prosent av personer over 40 år, har slitasjeforandringer i mellomvirvelskivene i brystdelen av ryggsøylen. Det er derfor liten sammenheng mellom røntgenfunn og grad av plager. I noen tilfeller med svære forandringer på bildene kan plagene være beskjedne, i andre tilfeller er plagene uttalte med beskjedne forandringer på røntgen.

Behandling

Det finnes ingen behandling som kan fjerne eller redusere slike slitasjeforandringer i ryggsøylen. Behandlingen er derfor rettet mot å lindre plager hos dem som trenger det.

Noen pasienter føler god lindring av hvile, eventuelt kombinert med smertestillende medisiner, i korte perioder med mye smerter. Andre føler lindring av varme, for eksempel ved behandling hos fysioterapeut. Sykmelding kan være aktuelt i korte perioder. Trening og styrkeøvelser for ryggen anbefales for å opprettholde kraft og bevegelighet.

Prognose

Dette er aldersforandringer som vil fortsette å utvikle seg uansett behandling. Tiltakene ovenfor vil ikke stoppe prosessen, men de kan lindre symptomene.

Animasjoner

Vil du vite mer?