Informasjon

Thoracic outlet syndrome

Nerver og blodårer kan komme i klem i området mellom nakken og skulderen oppunder kragebeinet. Det er særlig stramme halsmuskler (scalenus) som kan forårsake denne ganske sjeldne tilstanden.

Hva er thoracic outlet syndrome?

Thorax med muskler og skjelett

Thorax er den latinske betegnelsen på brystkassen. Et syndrom er en samling med symptomer og tegn typiske for en bestemt tilstand. Thoracic outlet er den engelske betegnelsen på et trangt område mellom nakken og skulderen og mellom øverste ribbein og kragebeinet. Foruten at de to beina ligger tett opptil hverandre, er det også en kraftig halsmuskel, scalenius, som fester på disse beina og gjør området trangt. Store blodårer og et nervekompleks (plexus brachialis), passerer gjennom dette trange partiet på sin vei ut i armen. Thoracic outlet syndrome (TOS) er en tilstand der plexus brachialis og blodårene blir liggende i klem i dette området.

Tilstanden er sjelden, men den er sannsynligvis underdiagnostisert. I omtrent 95 prosent av tilfellene skyldes syndromet at nervevevet blir klemt. Omtrent 70 prosent av disse pasientene er kvinner i alderen 20-50 år. Sammentrykning av arterien eller venen (arteria og vena subclavia) foreligger følgelig betydelig sjeldnere.

Årsak

Plexus brachialis

Forklaringen er i de fleste tilfeller at scalenusmuskulaturen er blitt unormalt stram. Oftest oppstår tilstanden som følge av en nakkeskade som har medført skade på scalenusmuskelen. Den stramme muskelen klemmer så nervepleksuset.

Sammenklemte blodårer skyldes oftere medfødte forandringer i området, f.eks. et ekstra halsribbein.

Symptomer

Smerter, nummenhet, prikking og tyngdefølelse i den involverte armen er de vanlige symptomene. Symptomene er ofte vage og generaliserte - ubehaget oppleves i hele armen. Nakkesmerter og hodepine foreligger ofte samtidig.

Symptomene kan starte snikende etter gjentatte eller belastende aktiviteter som langvarig arbeid ved en datamaskin, mekanisk arbeid med armene over hodenivå. Også nakkeslengskader er rapportert å kunne utløse slike symptomer hos cirka 25 prosent. Idrettsaktiviteter som kasting og svømming kan også gi fenomenet.

Diagnostikk

Diagnosen baserer seg først og fremst på sykehistorien og funnene ved legeundersøkelsen. Legen kan finne at nakkesmertene forverres når armen heves. Det kan samtidig oppstå prikkende fornemmelser ut i armen. Det kan være ømt når legen klemmer på oversiden av kragebeinet ned mot brysthulen.

Andre prøver eller røntgen gir sjelden funn som sikrer diagnosen.

Behandling

Konservativ behandling med øvelser hos fysioterapeut anbefales og angis å gi gode resultater hos 80 prosent. Hensikten med øvelsene er å normalisere bevegelsesmønsteret i nakken og skulderbuen for å skape bedre plass for nervevevet og blodårene.

Kirurgi gir ofte dårlige resultater. Færre enn 40 prosent av pasientene oppnår gode resultater ved kirurgi, og de fleste får tilbakefall innen 3 måneder. Medisiner har ingen plass i behandlingen.

Prognose

Prognosen er god ved ikke-operativ behandling, mens den er dårlig ved operativ behandling. Men av de som opereres - som jo er de med mest plager - rapporterer 40-80 prosent om noe lindring.

Vil du vite mer?

  • Thoracic outlet syndrome - for helsepersonell