Informasjon

Skade av AC-leddet

AC-leddet befinner seg oppå skulderen og kan skades ved fall eller slag. Resultatet kan bli et ustabilt og smertefullt ledd, noe som vil kreve konservativ behandling eller kirurgi.

Hva er en AC-ledd skade?

8033227

AC-leddet er en forkortelse for akromioklavikulærleddet. Dette er leddet mellom kragebeinet (clavicula) og den øvre del av skulderbladet (akromion) nær ytterkanten av skulderen. Leddet inneholder en bruskskive (discus), en leddhinne og leddbrusk som dekker de to leddendene som er festet sammen med leddbånd. Det er et forholdsvis stivt ledd, men det har en viktig stabiliserende og "fjærende" funksjon i overgangen mellom armen og kroppen.

AC-leddet er utsatt for skade ved fall på skulderen og ved slag mot skulderen. Det er involvert i ca. 10 prosent av alle skader mot skulderbuen. Idrettsutøvere og fysisk aktive personer (eks. syklister) er hyppigst utsatt for slike skader.


Skulderens anatomi.


Hvilke skader kan oppstå?

Flere leddbånd sørger for at AC-leddet er stabilt og at det gir litt etter ved større og brå belastninger. Dette er leddbånd som knytter kragebeinet og skulderbladet direkte sammen (akromioklavikulære bånd) - disse leddbåndene utgjør samtidig leddkapselen. Men kragebeinet er også bundet til en utstikker (processus coracoideus) på skulderbladet (korakoklavikulære bånd). Ved skader kan leddbåndene bli forstrukket, revet av eller løsnet fra festet - avhengig av hvor voldsom skaden er.

Ved mindre, men likevel de klart hyppigste skadene, oppstår rifter i leddbåndene og leddkapselen. Likevel står de to beinene som danner AC-leddet, i normal posisjon i forhold til hverandre. Ved større skader på leddet rives ett eller flere leddbånd av, slik at leddflatene forskyves i forhold til hverandre. Det kan gjøre at kragebeinet løftes opp i forhold til skulderbladet, og det ses en tydelig hevelse over leddet.

Mange opplever nattlige plager etter AC-ledd skade. Når vedkommende legger seg på den siden hvor skaden er, vil slappe leddbånd gjøre at de to leddendene glir i forhold til hverandre, noe som utløser smerte.

Diagnosen

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien og funnene ved undersøkelsen. Legen må utelukke andre skader på skulderen som brudd, og om skulderen er ute av ledd. Legen må også utelukke brudd på kragebeinet. Smerten vil føles direkte over leddet og mindre i overarmen som ved de fleste andre skulderskader. Det er også tydelig ømhet ved trykk mot AC-leddet. Smerten forverres når pasienten fører armen over til motsatt skulder. Hevelse over AC-leddet styrker mistanken om AC-ledds skade og kan være et tegn på en litt større skade.

For å utelukke brudd og bedømme eventuelle skader på AC-leddet tas røntgenbilder. Ofte tas bilde av den andre skulderen til sammenlikning.

Behandling

De mildeste og vanligste skadene behandles konservativt, det vil si uten operasjon. Akuttbehandlingen er nedkjøling/ising av skadestedet. Betennelsesdempende medisin (NSAID) eller smertestillende medisin (f.eks. paracetamol) brukes gjerne de første dagene. Ved store smerter kan du bruke fatle i 1-3 uker. Når den akutte smerten har gitt seg, kan du starte med bevegelsesøvelser og senere styrkeøvelser. Intensitet i opptreningen bestemmes av hva du tåler. Idrettsutøvere kan gjenoppta idretten når smertefri funksjon er gjenopprettet, og de idrettsspesifikke øvelser går smertefritt.

Ved alvorlig AC-ledd skade med betydelig forskyvning i leddet anbefales operasjon, og ortopeden vil feste sammen leddet igjen.

Prognose

For de med milde skader er prognosen utmerket. De får normal og smertefri funksjon i skulderen igjen. De fleste kan gjenoppta idrettskarrieren, men noen vil klage over ubehag som klikking og smerter ved push-ups. Noen få av de mer alvorlige skadene som ble behandlet uten operasjon i akuttfasen, får vedvarende og sjenerende plager. Disse kan opereres på et senere tidspunkt med godt resultat.

Pasienter som er operert for alvorlig AC-ledd skade, har større risiko for kroniske plager og en dårligere skulderfunksjon.

Vil du vite mer?