Informasjon

Frossen skulder (kapsulitt i skulderen)

Frossen skulder, symptomer og tegn

Tilstanden utvikler seg sakte og snikende med smerter og stivhet i skulderleddet. Pasienten kommer oftest til lege etter uker til måneder med gradvis økende smerter og stivhet i skulderleddet. Mange har betydelige hvile- og nattsmerter i perioden fra 3 til 12 mnd og klarer ikke ligge på den vonde skulderen. De våkner gjerne når de snur seg i sengen. Smertene er lokalisert til utsiden av overarmen. I uttalte tilfeller stråler smerten ofte ned til underarmen. Typisk vil bevegeligheten etter hvert bli betydelig redusert. Pasienten kan fortelle om problemer med påkledning og med å løfte armen over skulderhøyde.

Noen pasienter kan forteller om en utløsende skade (traume), gjerne et fall på skulderen, eller en overstrekning, der smertene ofte blir plagsomme først dager eller uker senere. I slike tilfeller er ofte forløpet av sykdommen raskere enn det man ser ved kapsulitt av ukjent årsak.

Forrige side Neste side