Informasjon

Frossen skulder (kapsulitt i skulderen)

Temaside om Korona

Frossen skulder, diagnosen

Legen vil foreta en grundig undersøkelse av skulderen. Det typiske funnet er at bevegeligheten er redusert i alle retninger enten du beveger i skulderen selv (aktiv bevegelighet) eller legen forsøker å bevege armen for deg (passiv bevegelighet). Symptomer som kommer snikende, uten noen spesiell utløsende årsak, er også typiske. Laboratorieprøver har som regel liten verdi, men det kan bli aktuelt å foreta en røntgenundersøkelse av skulderen. MR gjøres unntaksvis, særlig om det er usikkerhet knyttet til diagnosen.

Forrige side Neste side