Informasjon

Frossen skulder (kapsulitt i skulderen)

Frossen skulder, hvordan er prognosen?

Det kliniske forløpet kan variere noe dersom det foreligger en underliggende årsak til kapsulitten, og i så fall hvilken. Forløpet inndeles i smertefasen, stivhetsfasen og tilhelingsfasen.

Ved traumatisk og inaktivitets kapsulitt varer hver av fasene i cirka 4 måneder. Total varighet er omtrent 1 år.

Ved kapsulitt uten kjent årsak er total varighet 2-3 år. Smertefasen kan vare i opptil 9 måneder, mens stivhetsfasen kan vare inntil 18 måneder. Tilhelingsfasen er karakterisert ved lite smerter, men betydelig stivhet. Bevegeligheten forbedres gradvis, og de fleste har gjenvunnet full bevegelighet etter 24-36 måneder.

Behandling med kortisonsprøyter lindrer smertene, men ser ikke ut til å forkorte sykdomsperioden. Artroskopisk kapselløsning synes imidlertid å forkorte sykdomsforløpet.

Forrige side Neste side