Informasjon

Plexus brachialis skade, "burner"

En "burner" er en akutt skade mot et nervesenter på halsen oftest oppstått i en kontaktidrett. Skaden gir utstrålende, brennende smerter i den samme sidens arm.

Hva er "burner"?

Plexus brachialis

"Burner" er et amerikansk uttrykk for en skade mot en eller flere nerver i nakke- og skulderpartiet. Vanligvis er det en skade mot nervesenteret plexus brachialis som ligger like under og bak kragebeinet. Betegnelsen "burner" henspeiler på at den skadete opplever brennende smerter ut i skuldra og nedover den ene armen.

"Burner" er en skade som kan oppstå ved trafikkulykker og blant idrettsutøvere i kontaktidretter som hos fotballspillere, håndballspillere, ishockey-spillere. Skaden er ikke uvanlig, og i de fleste tilfeller går den over på få minutter. Ved trafikkulykker derimot kan disse nerveskadene være betydelige og føre til lammelser.

Årsak

Hvis du driver med kontaktidrett, kan du få en "burner" hvis du takler eller blokkerer en annen spiller. En av tre ting kan skje:

  • Skulderen din presses ned samtidig som hodet ditt presses over til motsatt side. Det medfører strekk på nervene mellom nakken og skuldra.
  • Hodet ditt beveges raskt til den ene siden. Det klemmer nervene på denne siden.
  • Du får et direkte trykk mot kragebeinet. Det kan skade nervene.

Noen får denne nerveskaden i forbindelse med at de ved skade får skulderen ut av ledd.

Ved større og alvorligere skader kan nerver rives av i selve nerveflettingen (plexus) bak kragebeinet eller i nerveroten helt inn mot ryggmargen.

Diagnosen

Du vil oppleve en brennende eller sviende følelse mellom nakken og skulderen og sannsynligvis ut i armen. Skulderen og armen føles nummen og svak. Ved de alvorligste skadene oppstår hel eller delvis lammelse av armen.

Legen vil langt på vei kunne stille diagnosen ut fra sykehistorien. En "burner" opptrer bare i én arm. Hvis begge armene eller en arm og et bein er smertefullt, kan du ha en alvorlig nakkeskade. Legen vil da beskytte nakken din og sørge for at det blir tatt røntgen av nakken.

Behandling

En "burner" uten overrivning av nerver, går over av seg selv. Men du kan ha nytte av fysioterapi der man strekker og styrker musklene dine.

I mange tilfeller varer en "burner" kun i noen få minutter. Andre ganger kan den vare i dager og uker før den går over. Dersom tilstanden har vart i flere uker, vil det være aktuelt å gjøre andre undersøkelser som et elektromyogram (EMG).

Alvorligere nerveskader der nerver er helt eller delvis overrevet, bør vurderes operert. I noen tilfeller snarest mulig, men som oftest anbefales det å se tilstanden an i 3-4 måneder før man velger å operere. Det utføres såkalt mikrokirurgi. I Norge er det kun noen få sykehus som tilbyr denne behandlingen.

Gjenopptakelse av idretten

Forutsetningen for gjenopptakelse av idretten din:

  • Du skal ikke ha smerter, nummenhet eller prikking i armen/skuldra.
  • Du skal kunne bevege nakken fritt i alle retninger.
  • Muskelstyrken skal ha kommet tilbake.
  • Du må være i stand til å drive idretten din uten problemer fra skaden.

Prognose

"Burner" er en skade som har en lei tendens til å slås opp igjen. Derfor er det viktig at du driver med forebyggende øvelser. La hodebevegelser inngå i treningen. Drei hodet opp og ned og til sidene. Snu hodet mot henholdsvis venstre og høyre og så over skulderen. Hold denne tøyningen i 20 sekunder.

Vil du vite mer?