Informasjon

Skade på rotatorkappen

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå symptomlindring og gjenvinne funksjonen i skulderen. I de fleste tilfeller oppnås gode behandlingsresultat uten operasjon (konservativ behandling). Men hos unge, aktive pasienter - særlig idrettsutøvere - med akutt full-tykkelse overrivning og med svær svikt i skulderfunksjonen, vil det i de fleste tilfeller bli utført operasjon. I samråd med deg vil legen vurdere behovet for operasjon - bedømt ut i fra hvor ille det er, hvor lenge du har vært plaget, hvilken behandling som har vært prøvd o.l.

Injeksjon i supraspinatus

Ved konservativ behandling legges det i startfasen vekt på ro, avlastning og begrensede bevegelser. Spesielt legges det vekt på å forhindre at en idrettsutøver (eller andre) gjentar den skaden som startet det hele - altså at du unngår å slå opp igjen skaden. Hvileperioden bør være kort (1-2 uker) og bør inkludere at du de første dagene driver med nedkjøling/ising av det ømme området, eventuelt får resept på betennelsesdempende medisiner (NSAIDs). I noen tilfeller velger legen å sette kortisonsprøyte under acromion, men gjentatte injeksjoner er en omdiskutert behandling. Forsiktige bevegelsesøvelser - pendeløvelser - bør starte i hvileperioden for å motvirke tap av bevegelighet. Når smerten har gitt seg, bør du starte med et treningsprogram som omfatter strekke- og styrkeøvelser. Treningsprogrammet bør overvåkes av en fysioterapeut eller en idrettstrener med kunnskap om skulderrehabilitering.

Operasjon er som sagt særlig aktuelt ved større skader hos yngre individer og hos idrettsutøvere. Blant en del eksperter er det bekymring for at forsinket tilheling av en rift i rotatorkappen, kan gjøre den endelige tilhelingen vanskeligere eller umulig, og at tidlig kirurgi er å anbefale. En norsk studie viser klart bedre resultater ved kirurgi sammenlignet med fysioterapi for de med større, akutte skader. Den operative behandlingen består i å fjerne deler av acromion (beinvev) og eventuelt sy sammen riften.

Skader på rotatorcuffen som ikke skyldes skade, ble ikke bedre med kirurgi enn fysioterapi i en annen studie.

Forrige side Neste side