Informasjon

Skade på rotatorkappen

Rotatormansjetten, rotatorkappen eller rotatorcuffen er ulike navn på en muskelgruppe bestående av fire muskler i skulderen. Senene til disse musklene kan slites av.

Prognose

Vi har ingen sikre tall på hvor vellykket den konservative behandlingen er. Ved mindre, delvise overrivninger er prognosen god både ved konservativ og operativ behandling. Resultatet avhenger av hvor stor skaden er, hvor mange sener som er røket og hvor langt slitasjen i senevevet (tendinosen) er kommet.

Hos idrettsutøvere behøver ikke en overrivning av rotatorkappen å bety slutten på idrettskarriæren. Total overrivning er sjelden i forbindelse med idrettsaktivitet, og sammensying gir som regel tilfredsstillende resultat hos idrettsutøvere.

Forrige side Neste side