Informasjon

Skade på rotatorkappen

Prognose

Vi har ingen sikre tall på hvor vellykket den konservative behandlingen er. Ved mindre, delvise overrivninger er prognosen god både ved konservativ og operativ behandling. Resultatet avhenger av alle former for behandling påvirkes av størrelsen og omfanget av skaden og grad av slitasje i rotatorkappen, pasientens helsetilstand og mulighet/vilje til opptrening.

Hos idrettsutøvere behøver ikke en overrivning av rotatorkappen å bety slutten på idrettskarriæren. Total overrivning er sjelden i forbindelse med idrettsaktivitet, og sammensying gir som regel tilfredsstillende resultat hos idrettsutøvere.

Forrige side Neste side