Informasjon

Skade på rotatorkappen

Rotatormansjetten, rotatorkappen eller rotatorcuffen er ulike navn på en muskelgruppe bestående av fire muskler i skulderen. Senene til disse musklene kan få rifter eller slites av.

Hva er rotatorkappen?

Rotatorkappen utgjøres av fire muskler (m. supraspinatus,m. infraspinatus, m. teres minor og m. subscapularis). Alle musklene har sitt utspring fra forsiden eller baksiden til skulderbladet og fester på utsiden av overarmsbeinet. Som navnet antyder, har musklene en felles oppgave med å rotere armen utover samt oppover. Rotatormansjetten er dessuten viktig for at skulderleddet skal være stabilt. Alle musklene smalner og blir til en sene før den festes til overarmsbeinet. Rift eller total overrivning av sener i rotatorkappen eller supraspinatusmuskelen kan forårsakes av skade eller overbelastning.

Blant de som søker hjelp for skuldersmerter er dette en forholdsvis vanlig tilstand, og slitasje blir verre med årene. Det anslås at 50% av de over 80 år har skader på rotatorkappen.

Idrettsfolk er utsatt for slike skader, særlig de som driver med kastidretter. Plutselig skade mot rotatorkappen kan også oppstå ved fall på skulderen, for eksempel i skibakken, hos personer i alle aldre.

Animasjon av rotatorcuff skade

Årsak

Overrivninger i rotatorkappen utgjør et spektrum av skader. I den ene enden av skalaen har vi belastningslidelser. Langvarige plager fra skulderen kan med tiden føre til nedsatt sirkulasjon i senen og svekket senevev (tendinose) - noe som øker risikoen for at supraspinatussenen (den er oftest involvert i rotatorkappe-skader) kan slites av. Samtidig kan senen også komme i klem under ytre/øvre del av skulderbladet (akromion) - en lidelse som på fagspråket betegnes "impingement".

I den andre enden av skalaen har vi kraftige skader av skulderen. Kraftige skader mot en frisk rotatorkappe kan medføre avrivning i hele senens (muskelens) tykkelse. Grad av skade som kreves, er et kraftig fall, motorsykkelulykke, skulderen ute av ledd. Mindre skader kan forårsake delvise avrivninger, det vil si ikke gjennom hele muskelen/senen.

Diagnosen

Det må klargjøres om tilstanden skyldes en skade eller en belastningssykdom, og hvordan tilstanden har oppstått. Ved belastningslidelser har du ofte en lang sykehistorie med gjentatte skader eller belastninger, eventuelt har du også fått kortisonsprøyter. Typisk vil du oppleve at smerte og svakhet forverres når du utfører aktiviteter i skuldernivå, og når du løfter armen utover til siden og prøver å føre den bakover. Pasienter med tendinose eller overrivning i rotatorkappen har ofte smerter når de ligger på armen.

Legen vil foreta en grundig undersøkelse av skulderen din. Det innebærer å vurdere bevegelighet, styrke i ulike muskelgrupper, om bestemte bevegelser er smertefulle. Ved uttalte plager kan det være aktuelt å få utført ultralyd- eller MR-undersøkelse.

Behandling

Målet med behandlingen er å oppnå symptomlindring og gjenvinne funksjonen i skulderen. I de fleste tilfeller oppnås gode behandlingsresultat uten operasjon (konservativ behandling). Men hos unge, aktive pasienter - særlig idrettsutøvere - med akutt full-tykkelse overrivning og med svær svikt i skulderfunksjonen, vil det i de fleste tilfeller bli utført operasjon. I samråd med deg vil legen vurdere behovet for operasjon - bedømt ut i fra hvor ille det er, hvor lenge du har vært plaget, hvilken behandling som har vært prøvd o.l.

Injeksjon i supraspinatus

Ved konservativ behandling legges det i startfasen vekt på ro, avlastning og begrensede bevegelser. Spesielt legges det vekt på å forhindre at en idrettsutøver (eller andre) gjentar den skaden som startet det hele - altså at du unngår å slå opp igjen skaden. Hvileperioden bør være kort (1-2 uker) og bør inkludere at du de første dagene driver med nedkjøling/ising av det ømme området, eventuelt får resept på betennelsesdempende medisiner (NSAIDs). I noen tilfeller velger legen å sette kortisonsprøyte under acromion, men gjentatte injeksjoner er en omdiskutert behandling. Forsiktige bevegelsesøvelser - pendeløvelser - bør starte i hvileperioden for å motvirke tap av bevegelighet. Når smerten har gitt seg, bør du starte med et treningsprogram som omfatter strekke- og styrkeøvelser. Treningsprogrammet bør overvåkes av en fysioterapeut eller en idrettstrener med kunnskap om skulderrehabilitering.

Operasjon er som sagt særlig aktuelt ved større skader hos yngre individer og hos idrettsutøvere. Blant en del eksperter er det bekymring for at forsinket tilheling av en rift i rotatorkappen, kan gjøre den endelige tilhelingen vanskeligere eller umulig, og at tidlig kirurgi er å anbefale. En norsk studie viser klart bedre resultater ved kirurgi sammenlignet med fysioterapi for de med større, akutte skader. Den operative behandlingen består i å fjerne deler av acromion (beinvev) og eventuelt sy sammen riften.

Skader på rotatorcuffen som ikke skyldes skade, ble ikke bedre med kirurgi enn fysioterapi i en annen studie.

Prognose

Vi har ingen sikre tall på hvor vellykket den konservative behandlingen er. Ved mindre, delvise overrivninger er prognosen god både ved konservativ og operativ behandling. Resultatet avhenger av alle former for behandling påvirkes av størrelsen og omfanget av skaden og grad av slitasje i rotatorkappen, pasientens helsetilstand og mulighet/vilje til opptrening.

Hos idrettsutøvere behøver ikke en overrivning av rotatorkappen å bety slutten på idrettskarriæren. Total overrivning er sjelden i forbindelse med idrettsaktivitet, og sammensying gir som regel tilfredsstillende resultat hos idrettsutøvere.

Vil du vite mer?