Informasjon

Senebetennelse i skulderen

Senebetennelse, tendinopati, i skulderen er en irritasjon i en sene, vanligvis som følge av skade eller overbelastning.

Behandling

Målet med behandlingen er å dempe smerten samt å drive betennelsen tilbake. Det er viktig å være klar over at senebetennelser aldri skyldes bakterier eller virus, men en steril irritasjon eller overbelastning i senen. Konsekvensen er økt blodgjennomstrømming i senen, noe som fører til at senen hovner opp, det blir trangt rundt senen, den klemmes mot omgivende strukturer og det oppstår smerter. Noen ganger er det skader som fører til mindre blødninger i senen, og som utløser betennelsesreaksjonen. Derfor er antibiotika uten virkning ved senebetennelser. I stedet kan det brukes midler som demper ned slike "sterile" betennelser, for eksempel såkalte NSAIDs eller ev. kortisoninjeksjoner.

Men, det er ikke alltid nødvendig å bruke medisiner. I første linje er det viktig med tilpasning av fysisk aktivitet for å unngå aktivitetene som utløser eller forverrer smerte. Samtidig bør du unngå å holde armen mest mulig i ro. Da stivner skulderen, og det kan ta lang tid og gi deg mye plager å få opp bevegeligheten igjen. Det kan være behov for tilrettelegging av arbeid eller eventuelt sykmelding dersom plagene har sammenheng med arbeidssituasjonen din. Så er det viktig at du gjennomfører et program for gradvis opptrening som bør veiledes av din behandler.  

Gradvis opptrening

Din fysioterapeut, manuell terapeut eller lege kan gi veiledning i opptrening som ofte vil føre til bedring av skulderfunksjonen. Treningen består i funksjonsøvelser og gradvis økende styrkeøvelser. Treningen utføres med mange repetisjoner med ingen eller lett vekt i begynnelsen. Behandlingen bør kombineres med råd om riktige arbeidsstillinger og øvelser for å korrigere nedsatt funksjon og belastningstoleranse.

Her finner du deltajerte instrukser om hvordan du kan trene opp skulderen din ved ulike typer senebetennelse:

Medikamentell behandling

NSAIDs har betennelsesdempende og smertestillende virkninger. Behandlingen brukes først og fremst mot smerte og over kort tid. 

Kortisonsprøyte ved supraspinatustendinopati

Innsprøytning av kortison (steroider) rundt senefestet, som virker både betennelsesdempende og smertestillende, kan vurderes ved sterk smerte til tross for behandling med NSAIDs, som alternativ til NSAIDs, eller når smertene har vart i flere uker eller måneder. Ved bare delvis effekt kan injeksjoner gjentas 1-2 ganger med minst 1 ukes mellomrom. Virkningen av kortisonsprøyter er omdiskutert. Sannsynligvis har de en smertedempende korttidseffekt, men langtidseffekten er ikke bedre enn annen behandling.

Det er ingen klare retningslinjer om hva som er best behandling ved kalkutfellinger rundt sener (peritendinitis calcarea).

Annen behandling

Såkalt sjokkbølgebehandling kan være et supplement til øvelsesbehandling.

Det er uklart i hvilken grad tverrfriksjonsmassasje har gunstig effekt.

Kirurgi kan være aktuelt i kroniske tilfeller (tendinoser) for å bedre plassforholdene under beintaket i skulderleddet.

Forrige side Neste side