Informasjon

Kronisk betennelse i slimposene i skulderen

Kronisk irritasjon i slimposer rundt skulderleddet kan gi langvarige skulderplager. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom senebetennelser og slimposebetennelser, bursitter.

Hva er kronisk skulder-bursitt?

Skulderbursae

Kronisk skulderbursitt er en vedvarende betennelse i slimposer i skulderen. Disse slimposene ligger mellom senene, og de kan ved betennelse hovne opp og gi smerter. Disse smertene er klart mildere enn de som oppstår ved akutt bursitt. Smertene vil vanligvis være lokalisert på siden i skulderen, noen ganger med strålinger nedover fremsiden (bøyesiden, innsiden) av armen. Smertene merkes som regel kun når man er i aktivitet, og de har ofte vart i lang tid. Uvant arbeid og belastning kan føre til oppblussing av betennelsen. Da kan smertene være tilstede også i hvile og om natta.

Kronisk bursitt er ikke uvanlig. Tilstanden ses hyppigst hos unge voksne og middelaldrende, sjelden hos eldre.

Årsak

Det er uenighet om grenseoppgangen til senebetennelse, tendinopati. Noen mener tendinopati og bursitt er tilstander som er vanskelige å skille fra hverandre, mens andre mener motsatt.

Årsaken til slik betennelse er ofte ukjent. Tilstanden kan forekomme etter overbelastning og skade (slag, støt). Faktorer som gjør deg utsatt for å utvikle kronisk skulderbursitt, er mye arbeid over skulderhøyde og bruk av pressluftbor. Det er også mulig at tilstanden kan oppstå etter en mindre skade, eller den kan oppstå spontant.

Diagnostikk

Din beskrivelse av symptomene og hva som kan ha forårsaket plagene, er viktig for å stille diagnosen. Legen vil dessuten foreta en undersøkelse av skulderen. Dersom legen er usikker på diagnosen, kan det være aktuelt å sprøyte lokalbedøvelse inn i ulike strukturer i skulderen. Hvis smertene opphører, tyder det på at betennelsen sitter i den "innsprøytede" strukturen.

Røntgen av skulderen bør vanligvis utføres som ledd i utredningen av en kronisk tilstand. Bløtdelskalk kan påvises, men den forsvinner ofte spontant. Ved gjentatte plager kan MR være aktuelt for å avklare om det foreligger underliggende disponerende faktorer.

Behandling

Hensikten med behandlingen er å lindre smertene. Du kan bruke armen fritt innenfor smertegrensen. Løfting av armen over skulderhøyde bør unngås fordi det fører til at slimposene blir klemt. Dette vil gi smerter og vedlikeholde betennelsen.

Den mest effektive behandlingsmetoden av kronisk skulderbursitt synes å være kortisonsprøyte. Slik behandling fungerer betennelsesdempende og smertelindrende, og den kombineres gjerne med lokalbedøvelse i slimposene. Slik behandling kan gjentas inntil tre ganger med 1-2 ukers intervall.

"Giktmedisiner" (NSAIDs) som er både smertelindrende og betennelsesdempende, kan forsøkes, men de gir sjelden mer enn midlertidig lindring.

I kroniske tilfeller kan det være nyttig med langvarig treningsterapi. Operasjon kan være aktuelt for å gjøre det romsligere rundt slimposene slik at de kommer mindre i beknip.

Prognose

Lidelsen utvikler seg som regel sakte, og den kan vare i årevis. Erfaringsmessig har kortisoninjeksjoner en positiv effekt på prognosen.

Vil du vite mer?