Informasjon

Strekkskade på baksiden av låret, hamstringsskade

Utøvere som har hatt strekkskade på baksiden av låret tidligere, hamstringsskade, er mer utsatte enn andre for nye strekkskader.

Den store lårmuskelen på baksiden av låret betegnes hamstring. Denne muskelen - som egentlig er flere muskler - er hyppig utsatt for strekkskader. Hamstringsgruppen består av musklene semimembranosus, semitendinosus og biceps femoris (lange og korte hode). Alle musklene har utspring fra bekkenkanten, tuber ischii. Senefestene er dels på utsiden av leggbeinet (fibula) og utsiden av skinnbeinet (tibia), samt på innsiden av skinnbeinet.

Hamstringskade

Det er særlig idrettsutøvere som driver med "eksplosive" idretter, for eksempel i form av raske spurter, som er utsatte. Sprintere i friidrett og fotballspillere er idrettsutøvere som ofte opplever strekkskader på baksiden av låret.

Dårlig treningsgrunnlag og dårlig oppvarming før trening eller konkurranse er viktige disponerende årsaker. Skaderisikoen er også økt ved økende slitenhet, for eksempel mot slutten av en fotballkamp.

strekk i hamstringmuskulaturen
Animasjon av strekk i hamstringsmuskulaturen

Skademekanisme

En strekkskade er en overrivning av muskelfibrer. Vanligvis skjer overrivningen i overgangen mellom muskel og sene. I forbindelse med overrivningen oppstår blødning som i mange tilfeller kan være betydelig på baksiden av låret. Det øker skadeomfanget, leder til mer smerter og medfører lang behandlingstid. Blødning øker også sjansen for senskader i form av forkalkninger (myositis ossificans).

Symptomer

Når skaden inntreffer, oppstår det straks smerter. Det hugger til på baksiden av låret, og du klarer vanligvis ikke å fortsette med den aktiviteten du driver med. Du mister kraften i låret på grunn av smertene.

Diagnosen

Diagnosen er ikke til å ta feil av. Tilstanden oppstår typisk under utfoldelse av en aktivitet som belaster musklene på baksiden av låret kraftig. Kraften blir umiddelbart nedsatt. I mange tilfeller kan en kjenne et søkk der avrivningen er. Blødning gjør dessuten at det raskt blir en kul, en blodansamling som på fagspråket betegnes et hematom. MR kan være en nyttig undersøkelse til å avgjøre om det er en total avrivning av senen (seneruptur) eller om senen er revet løs fra beinet (avulsjon).

Behandling

Førstehjelp er avgjørende for å begrense skaden. Immobilisering, nedkjøling, komprimerende bandasje og låret hevet høyt. I tillegg er det vanlig å gi et NSAID (eks. Naproxen, Ibuprofen) for å dempe betennelsesreaksjonen som følger. NSAIDs-behandlingen behøver ikke vare i mer enn 2-3 dager.

Dersom det er en større blødning, bør du vente i ca. fem dager før du begynner med aktive øvelser igjen. Ved mindre blødning kan du starte tidligere. Opptreningen kan begynne med sykling, da det stimulerer sirkulasjonen i skadeområdet - noe som er gunstig i tilhelingsprosessen. Kom også i gang med tøyningsøvelser, men ikke tøy utover smertegrensen. Etter hvert kommer du også i gang med styrkeøvelser. Tverrmassasje og eventuelt elektroterapi gitt av fysioterapeut er nyttig. Vær forsiktig med økningen i treningsintensiteten, det kan lett oppstå tilbakefall.

Ved akutte overrivninger av sener og større muskelbuker kan tidlig kirurgi være påkrevd.

Prognose

Vanligvis er prognosen ved hamstringsskade god, særlig hvis det er blitt gitt korrekt førstehjelp og opptreningen har vært utført med tålmodighet. I beste fall kan du være tilbake i trening etter et par uker, men skaden fører ofte til lengre fravær fra idretter som krever eksplosiv muskelbruk. Ved for tidlig tilbakegang til idrett er det stor fare for tilbakefall.

Vil du vite mer?