Informasjon

Beincyste

Enkeltstående beincyster er væskeholdige hulrom som kan danne seg i de lange beina - særlig i overarmsbeinet og lårbeinet. Det er en godartet tilstand, men det kan føre til uventede beinbrudd.

Hva er en beincyste?

En beincyste er et væskeholdig hulrom i beinvevet. Som regel er det én enkel cyste, bare unntaksvis er det flere, og tilstanden er godartet. Vanligvis forekommer en slik cyste i enden på overarmsbeinet eller lårbeinet. Unntaksvis kan det forekomme andre steder også.
Beincyste i lårbeinet

Enkle beincyster opptrer noe hyppigere blant gutter enn jenter. De fleste cyster opptrer før 20-årsalderen, oftest i aldersgruppen 4-10 år. Hos barn under 20 år er de hyppigste lokalisasjonene overarmsbeinet (55-65 prosent), lårbeinet (25-30 prosent), mens cyster forekommer klart sjeldnere i leggbeina og underarmsbeina. Hos voksne over 20 år finnes single beincyster oftere i flate bein som i bekkenet og hælbeinet.

Personer med mange beincyster er vanligvis eldre, og det er en høy mannlig dominans.

Årsak

Årsaken er ukjent. Cysten dannes inne i selve beinvevet, og den dekkes av et tynt skall. Cysten inneholder vanligvis klar væske. Noen ganger kan man finne blodrester i væsken fra et eventuelt tidligere beinbrudd. Cystene finnes vanligvis i endene (metafysene) på lange rørknokler og sjeldnere (10 prosent) i midtre del av rørknokkelen (diafysen).

Diagnosen

En beincyste er et fenomen som først og fremst forekommer blant barn og unge mennesker. De gir som regel ingen symptomer. Siden beinvevet kan bli tynt og skjørt der cysten befinner seg, så hender det at det oppstår beinbrudd der cysten er. Derfor presenterer halvparten av alle tilfeller med beincyster seg som et unormalt brudd. Muligheten for en slik forklaring bør derfor vurderes hvis en person får sterke smerter eller hevelse i en arm eller bein etter en mindre skade.

Diagnosen stilles ved røntgen som viser typiske funn, en cyste som omfatter det meste av diameteren til beinet, kun omgitt av en tynn beinet kant. MR er sjelden påkrevd.

Behandling

Formålet med behandling er å forhindre beinbrudd, fremme tilheling av cysten og hindre tilbakefall eller nytt brudd. I mange tilfeller er det ikke behov for andre tiltak enn å observere tilstanden, gjerne med røntgenkontroller hver 4. til 6. måned. Ved større cyster som innebærer risiko for beinbrudd, må tiltak overveies.

Enkeltstående beincyster kan behandles med utskrapning og beintransplantasjon, kuldebehandling, innsprøyting av beinmarg, innsetting av nagle i beinet for å hindre at det brekker eller en kombinasjon av disse metodene. Noen forsøker også kortisoninjeksjoner, men resultatet av slik behandling er uforutsigbart og metoden brukes lite.

Prognosen

Single beincyster vil med tiden lukke seg spontant, men i en del tilfeller ikke før skjelettveksten er avsluttet. Prognosen er god.

Vil du vite mer?