Informasjon

Beinet utvekst - osteokondrom

Et osteokondrom er en beinet utvekst fra et bein og er den vanligste godartede beinsvulsten som forekommer.

Hva er et osteokondrom?

Et osteokondrom er en beinet utvekst fra et bein. På fagspråket brukes ofte betegnelsen eksostose. Det er den vanligste godartede beinsvulsten som forekommer, og det er nesten alltid bare én utvekst. Dog finnes en sjelden arvelig form der det forekommer mange osteokondromer. Selv om tilstanden betegnes som en svulst, er det mer en utviklingsforstyrrelse enn en svulst.

Slike svulster finnes ofte tilfeldig. De aller fleste gir ingen symptomer, men de kan forårsake mekaniske problemer avhengig av lokalisering og størrelse. Det er rapportert tilfeller der osteokondrom kan omdannes til en ondartet svulst, men dette er meget sjeldent - hos færre enn 1 prosent.

Den eksakte forekomsten av denne tilstanden er ukjent fordi mange tilfeller aldri blir diagnostisert. Man har funnet at de utgjør ca. 35 prosent av alle godartede beinsvulster og 9 prosent av alle beinsvulster. Hyppigst finnes osteokondromer rundt kneet og i øvre del av overarmsbeinet (humerus), men de kan finnes i hvilket som helst bein. Tilstanden oppstår hyppigst i aldersgruppen 10-20 år og forekommer tre ganger så hyppig blant gutter som jenter.

Årsak

Årsaken er ukjent. Osteokondromer finnes vanligvis nær vekstskivene i beina, hvorfra veksten av beinvevet styres. Beinsvulsten synes å utgå fra vekstskiven, men med tiden skilles den fra vekstskiven og utgjør egentlig en isolert vekstplate. Osteokondromet påvirkes av ulike vekstfaktorer og hormoner på samme måte som vekstskivene, og veksten opphører når skjelettet er utvokst. Beinsvulsten kan være stilket eller bred. Den vokser frem til skjelettmodning og stopper så å vokse når vekstplatene lukker seg.

Diagnosen

Osteokondromer oppstår før 20-årsalderen. Selv om de kan finnes hvor som helst i skjelettet, så er de fleste lokalisert nær kneleddet - enten i nedre del av lårbeinet eller i øvre del av leggbeinet. Tilstanden er som regel helt uten symptomer og oppdages ofte tilfeldig på røntgen. I noen tilfeller oppstår en kul på beinet som kan gi smerter eller være smertefri. Smerten skyldes mekanisk trykk mot overliggende bløtvev. Det kan gi slimposebetennelse over utveksten. Irritasjon av omgivende sener, muskler eller nerver gir smerte. Smerte kan også skyldes brudd av utveksten.

Diagnosen stilles vanligvis på røntgen. Bare unntaksvis er det nødvendig å gjøre CT eller MR.

Behandling

De fleste osteokondromer er tilfeldige funn gjort i forbindelse med røntgenundersøkelse av annen grunn. De er da uten symptomer og behandles kun med observasjon - det vil si det er ikke grunnlag for noen form for tiltak. Så lenge svulsten er uten symptomer, er det ingenting å bry seg om. Skulle det oppstå ubehag fra utveksten senere, bør du kontakte lege for ny vurdering.

Utvekster som medfører mekaniske symptomer - som smerter, hevelse eller vekstforstyrrelse - kan behandles kirurgisk. Hele utveksten fjernes da ved inngrepet. Noen mener risikoen for ny utvekst er høyere dersom inngrepet foretas før skjelettet er utvokst, og de anbefaler å vente med inngrep til det har skjedd. Men som regel er det grad av ubehag som avgjør når et eventuelt kirurgisk inngrep blir utført.

Prognose

Prognosen er god. Det er en godartet tilstand. Dersom et kirurgisk inngrep må utføres, kan det forventes full helbredelse. Vi regner at i ca. 2 prosent av tilfellene der svulsten er fjernet, kommer den tilbake igjen.

Vil du vite mer?

  • MR
  • Osteokondrom - for helsepersonell