Informasjon

Hypermobile ledd

Hypermobile ledd er en tilstand der flere ledd kan bøyes/strekkes mer enn det som anses å være normalt. Dette er en hyppig tilstand som sjelden gir plager og som ikke skal behandles.

Hva er hypermobile ledd?

Hypermobile ledd er en tilstand der flere eller mange ledd kan bøyes/strekkes mer enn det vi forestiller oss er normalt. De aller fleste har få eller ingen plager av tilstanden. Forskerne strides om dette er en tilstand som gir plager eller som over tid disponerer for for eksempel slitasjegikt.

Hypermobile ledd angis å forekomme hos anslagsvis 10 til 30 prosent i befolkningen. Tilstanden er hyppigere blant barn og unge enn blant voksne. Kvinner har også oftere unormalt stor leddbevegelighet.

Årsak

Generalisert hypermobilitet antas å skyldes en forstyrrelse i kollagenet, et protein som er en viktig bestanddel i bindevevet. Denne forstyrrelsen fører til tap av bindevevsstyrke og økt skjørhet i involvert vev. Det synes å foreligge en sterk arvelig komponent.

Hypermobilitets spekter forstyrrelse er vanskelig å skille fra den vanligste varianten av Ehlers-Danlos syndrom - med hypermobilitet - men forklaringen på denne relasjonen er usikker.

Symptomer

Som sagt, så spriker observasjonene vedrørende eventuelle plager ved hypermobile ledd. Personer med generelt hypermobile ledd har i noen studier oftere leddsmerter enn andre, mens andre studier ikke bekrefter dette. Resultatene spriker også når det gjelder rygg- og bekkensmerter. Heller ikke når det gjelder forekomst av ledd-forstuvinger og ledd ut av stilling (luksasjoner), finnes det klare funn. Det samme gjelder forekomst av muskeloverbelastninger og fibromyalgi. Lokal hypermobilitet synes i visse situasjoner å være en fordel, for eksempel fant man i en studie at musikere med hypermobile håndledd hadde en klart lavere hyppighet av smerter og stivhet i håndleddsregionene enn ikke-hypermobile.

Behandling

Dagens kunnskap tilsier at det ikke er grunnlag for rutinemessig å anbefale behandling for hypermobile ledd. Unntaksvis kan likevel enkeltpasienter ha såvidt mye plager, at det er grunnlag for å vurdere tiltak. Gode og utprøvde behandlingstilbud finnes dog ikke. Det beste rådet synes å være å finne en fysioterapeut med interesse for fenomenet og som både kan gi behandling, opptrening og opplæring.

Prognose

Det finnes ikke god forskning på behandlingstiltak mot hypermobile ledd. En studie som undersøkte effekten av balansetrening på hypermobile kneledd, ga færre knesmerter hos deltakerne.

For de aller fleste er hypermobile ledd en godartet tilstand som ikke medfører problemer i det hele tatt.

Vil du vite mer?

  • Fibromyalgi
  • Hypermobilitetssyndrom - for helsepersonell