Informasjon

Inntåing

Inntåing er et normalfenomen som kan skyldes rotasjonsskjevheter i foten, i leggen eller i lårhalsen. Tilstanden normaliserer seg selv under oppveksten hos nesten alle.

Hva er inntåing?

Inntåing er en rotasjonfeilstilling i beina der føttene eller tærne peker innover mot midtlinjen under gange. De vanligste årsakene er innovervendt forfot, innoverrotert legg eller innoverrotert lårhals. Disse rotasjonsvariantene ses hos normale, friske barn, og tilstanden vedvarer sjelden frem til ung, voksen alder. Og selv om inntåingen vedvarer etter den tid, så forårsaker inntåing sjelden gangvansker.

Det er en ganske vanlig tilstand som normalt kan ses frem til cirka 11 års alder.

Årsak

Tre forhold kan føre til inntåing: Innovervendt forfot (metatarsus adductus), rotasjon av leggbeinet (tibiatorsjon) i forhold til retningen på lårbeinet (tibiatorsjon) og eventuell rotasjon av lårhalsen i forhold til retningen på lårbeinet (femoral anteversjon).

Innovervendt forfot. Er karakterisert av en vinkling av midtfoten, slik at beina i fremre del av foten peker innover mot midtlinjen og foten får en C-form. Tilstanden forekommer som regel i begge føttene. Dette er den vanligste årsaken til inntåing hos spedbarn under 1-2 år. Den forekommer hos 0,1 til 1 prosent av alle nyfødte. De fleste tilfeller er milde og går spontant tilbake innen 1-2-årsalderen. Tilstanden forårsaker sjelden smerte eller nedsatt funksjon i beina.

Innoverrotert legg. Er den vanligste årsaken til inntåing hos barn mellom 1 og 4 år og oppdages når barnet begynner å gå. Tilstanden forekommer i begge beina hos to av tre med denne tilstanden, og i ett av tre tilfeller er tilstanden forbundet med innovervendt forfot. Ved fem års alder er tilstanden normalisert.

Innoverrotert lårhals. Innebærer at retningen på lårhalsen i lårbeinet peker mer innover i forhold til retningen på lårbeinet, hvilket medfører at hele beinet må holdes innadrotert for at leddhodet på lårbeinet skal ligge sentralt i hofteskålen. Følgen blir at barnet går med føttene/tærne pekende innover. Tilstanden diagnostiseres vanligvis i alderen 3 til 6 år. Skjevheten kan øke frem til 5-6 års alder og så gradvis avta. Tilstanden er ikke forbundet med smerte.

Inntåing og uttåing er blant de vanligste anatomiske variasjonene i muskelskjelettapparatet. De aller fleste tilfellene skyldes en normal variasjon i utviklingen av beina til barn. Senere i oppveksten vil skjevhetene rette seg opp av seg selv.

Vi antar at denne rotasjonen av beina kan føres tilbake til barnets posisjon i mors liv. Hoftene til fosteret er bøyde og utoverroterte, mens leggene og føttene er innoverroterte. Grad av inntåing og uttåing kan øke i alderen fra seks måneder til fem år.

Symptomer

Det fremste symptomet er den synlige inntåingen. Foreldrene blir gjerne bekymret for utseende på bena eller føttene, og de merker at barnet lettere enn andre barn snubler fordi bena krysser hverandre. I tillegg kan barnet løpe litt påfallende, og det er ujevn slitasje på skoene. Noen barn får også litt buede legger.

Inntåing medfører vanligvis ikke smerte eller halting. Tilstanden forstyrrer heller ikke utviklingen av stabilitet ved gange, selv om disse barna kan snuble mer enn andre barn, særlig når de er trøtte.

Som nevnt over, er det tre hovedforklaringer på inntåing og hver av dem dominerer på ulike alderstrinn:

 • Innovervendt forfot
  • Tilstanden er den vanligste årsaken til inntåing hos spedbarn under 1-2 år.
 • Innoverrotert legg
  • Den vanligste årsaken til inntåing hos barn mellom 1 og 3-4 år og oppdages når barnet begynner å gå.
 • Innoverrotert lårhals
  • Barnet vil ofte sitte i en "W-stilling", sett bakfra, såkalt omvendt skredderstilling, med leggene på utsiden av låret og baken nede på gulvet.
  • Tilstanden ses ofte ikke før etter 3-års alderen, og den er gjerne mest uttalt mellom 4 og 6 år og går så tilbake.
  • Feilstillingen går jevnt tilbake under hele barnets oppvekst

Diagnosen

Diagnosen stilles så godt som alltid på grunnlag av sykehistorien og de typiske funnene ved legeundersøkelsen.

Ved innovervendt forfot står hælen i riktig posisjon, men midtfoten er innoverbøyd og foten får en karakteristisk C-form. Kneskålen står i nøytral eller utadrotert posisjon.

Ved innoverrotert leggbein peker føttene innover når barnet går, men kneskålen peker rett fremover eller ut til siden. Den innvendige ankelkulen er på høyde med eller litt bak den ytre ankelkulen.

Ved innoverrotert lårhals er både kneskålen og forfoten rettet innover, og barnet foretrekker å sitte i W-stilling.

Bildediagnostikk som røntgen er sjelden påkrevd.

Behandling

Det viktigste er at dere som foreldre vet at dette er et normalfenomen som barnet med all sannsynlighet kommer til å vokse av seg. Ingen konservative behandlingstiltak har vist seg å ha noen verdi. En ytterst sjelden gang rettes ikke skjevstillingen seg tilfredsstillende opp. Da kan det være aktuelt å vurdere kirurgi, men legene vil være tilbakeholdne fordi slike inngrep kan føre til komplikasjoner.

Prognose

Prognosen er god. I en studie var forekomsten av inntåing hos en gruppe barn i 4-års alder 30 prosent mot 4 prosent i voksen alder.

Selv om inntåingen ikke går helt tilbake, så er nedsatt funksjon i beina uvanlig.

Vil du vite mer?