Informasjon

Synovial osteokondromatose

Synovial osteokondromatose er en godartet cellevekst i leddhinnen (synovialhinnen) i et ledd, en slimpose (bursa) eller seneskjede. Det dannes små knuter som omdannes til brusk og senere ben, og som fører til smerter, hevelse og stivhet i ledd.

Hva er synovial osteokondromatose?

Osteokondromatose1

Synovial osteokondromatose er en godartet cellevekst i leddhinnen (synovialhinnen) i et ledd, en slimpose (bursa) eller seneskjede. Den økte celleveksten medfører at det dannes masse små knuter som omdannes til brusk og som senere kan forbenes. Store ledd som kne, hofte, albue eller skulder rammes oftest - men egentlig kan hvilket som helst ledd eller leddhinne-overflate angripes.

Det er en sjelden sykdom som forekommer 2-4 ganger så hyppig blant menn som blant kvinner. Vanligst opptrer sykdommen i aldersgruppen fra 20 til 50 år.

Årsak

Årsaken til sykdommen er ukjent. Tilstanden kan oppfattes som en godartet svulst i leddhinnen. Etter hvert som leddhinnen vokser, dannes det små knuter som brekkes av i små biter som flytter seg inn mot leddhulen. Når disse bitene befinner seg inne i leddet, omdannes de til bruskbiter som vokser i størrelse. De kan variere i størrelse fra noen millimeter til flere centimeter. Med tiden vil det indre av bruskbiten forkalkes, forbenes.

Symptomer

Tidlig i forløpet er det lite symptomer. Etter som tilstanden utvikler seg, vil leddet i økende grad bli smertefullt og hovent som følge av at det dannes mange slike bruskbiter - ofte hundretalls biter. Følgelig nedsettes også bevegeligheten i leddet, leddflaten skades og det kan oppstå slitasjeforandringer (artrose).

Diagnosen

Sykehistorien kan gi mistanke om tilstanden. Den utvikler seg over flere år. Vanligvis vil et større ledd - som oftest kne, hofte, albue eller skulder - i tiltakende grad bli smertefullt og hovent. Bevegeligheten i leddet nedsettes etter hvert, og det kan oppstå låsningsfenomener, det vil si at leddet "låser seg" og lar seg ikke bevege i noen retning for en kort periode.

Osteokondromatose2

Røntgenbilde vil et stykke ut i forløpet som regel gi diagnosen og viser mange forkalkede biter inne i leddet. Det kan også foreligge slitasjeforandringer. Tidlig i sykdomsforløpet kan det mangle forkalkninger. MR er den beste undersøkelsen og kan være nødvendig ved manglende funn ved andre undersøkelser eller før en eventuell operasjon.

Behandling

Behandlingen er å fjerne leddhinnen (synovektomi). Imidlertid er det nødvendig å fjerne hele leddhinnen. Hvis deler av leddhinnen blir stående igjen, er det høy sannsynlighet for tilbakefall. Fjerningen av leddhinnen kan skje artroskopisk (gjennom et rør) mens du er bedøvet.

Prognose

Prognosen er god. De fleste blir friske og kan gjenvinne funksjonen i leddet.

Vil du vite mer?

  • Synovial osteokondromatose - for helsepersonell