Informasjon

Behandling av fibromyalgi

Fibromyalgi behandles blant annet med fysisk trening, medisiner som brukes mot depresjon og atferdsterapi.

Temaside om Korona

Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi er et smertesyndrom som består av ulike symptomer og tegn. Årsaken er ukjent. Tilstanden er kjennetegnet ved kroniske muskelsmerter i store deler av kroppen og med varighet i minst 3 måneder. Symptomene øker gradvis over tid. Når diagnosen blir stilt, kan mange av pasientene fortelle om plager allerede fra tidlig ungdom.

Selv om årsaken er ukjent, så tror vi at tilstanden i mange tilfeller dreier det seg om langvarig psykisk og fysisk overbelastning. Manglende forståelse av syndromets årsak er en av årsakene til at det ikke finnes noe entydig behandlingsopplegg. Men det finnes behandling, og mange blir kvitt plagene.

Les også: Å leve med fibromyalgi (intervju)

Neste side