Informasjon

Behandling av fibromyalgi

Fibromyalgi behandles blant annet med fysisk trening, medisiner som brukes mot depresjon og atferdsterapi.

Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi er et smertesyndrom med kronisk smerte i muskulatur i store deler av kroppen. De fleste har også en rekke tilleggsplager som magesmerter, dårlig søvn, ev. stressplager eller depresjon.

Årsaken er ukjent. Tilstanden er kjennetegnet ved kroniske muskelsmerter i store deler av kroppen og med varighet i minst 3 måneder. Symptomene øker gradvis over tid. Når diagnosen blir stilt, kan mange av pasientene fortelle om plager allerede fra tidlig ungdom.

Selv om årsaken er ukjent, så tror vi at tilstanden i mange tilfeller kan utløses av langvarig psykisk og fysisk overbelastning. Et av de typiske funnene er økt ømfintlighet for smerte som man tror skyldes forandringer i områder i hjernen som er av betydning for smerteopplevelse. Manglende forståelse av syndromets årsak er en av årsakene til at det ikke finnes noe entydig behandlingsopplegg. Men det finnes behandling, og mange blir kvitt plagene.

Les også: Å leve med fibromyalgi (intervju)

Neste side