Informasjon

Behandling av fibromyalgi

Fibromyalgi, fysisk aktivitet

Den mest effektive behandlingen er å trene opp og bedre funksjonsnivået ved mosjon. Dette kan gjøres på egenhånd eller i en gruppe - det siste er kanskje å foretrekke. Ved oppstart av treningen vil smertene kunne forverres, men på sikt vil de fleste oppleve lindring av smerter og redusert trettbarhet.

Kondisjonstrening og fysisk trening generelt, har i forskningsstudier vist god effekt ved å forbedre fysisk funksjon og styrke, og ikke minst forbedre livskvalitet. En viktig forutsetning er at treningen er individuelt tilpasset. Opptrappingen av den fysiske belastningen bør skje langsomt. En for rask økning av intensiteten vil kunne øke smertene og føre til forverring.

Trening minst 30 minutter 2-3 ganger per uke er vist å føre til bedring av smerter, overskudd og arbeidskapasitet. En vanlig måte å gjennomføre dette på er at man over 3-4 uker gradvis trapper opp treningen ved å øke både varighet og intensitet av mosjonsøktene. Det kan være fornuftig å søke hjelp hos en fysioterapeut i startfasen. Det er viktig å være tålmodig og fortsette med aktivitetene også etter at man har merket bedring. Det er en tydelig tendens til at plagene kommer tilbake dersom treningen avsluttes.

Forrige side Neste side