Informasjon

Behandling av fibromyalgi

Fibromyalgi, medisiner

Smertestillende medisiner anbefales generelt ikke, men kan være nødvendig hos noen. Dersom det er aktuelt å bruke smertelindrende medisiner, er såkalte trisykliske antidepressiver (TCA) det som anbefales først. Disse medisinene har en smertestillende effekt når de brukes i lave doser, det vil si lavere enn det som er aktuelt ved depresjon. TCA har en god smertelindrende effekt og forbedrer søvn. For å begrense bivirkninger bør en begynne med en liten kveldsdose, og eventuelt øke dosen gradvis. Inntak for nær sengetid kan gi «bakrus» neste morgen, og medikamentet bør derfor tas 3-4 timer før du legger deg. Effekten på søvnforstyrrelsene kommer raskt, mens eventuell reduksjon av smerten først inntrer etter ukers bruk.

Dersom trisyklisk antidepressivum alene ikke er nok, anbefales å gi paracetamol i tillegg. Eventuelt kan et preparat som brukes ved epilepsi (pregabalin/gabapentin) forsøkes. Det er også vist at noen moderne medisiner mot depresjon kan lindre smerteplagene hos noen.

Fibromyalgi er en langvarig tilstand. Det er derfor viktig å unngå smertelindrende medisiner som kan skape avhengighet. Effekten av vanedannende medisiner avtar over tid, og etter en startperiode opplever man ofte at bivirkningene øker og effekten avtar. Dette gjelder kodein- eller morfinholdige preparater, og det gjelder også tramadol, som tidligere ble anbefalt ved denne tilstanden.

Betennelsesdempende medisiner (naproxen, voltaren, ibux) har ikke vist effekt ved fibromyalgi og anbefales derfor ikke. Det er også stor fare for bivirkninger ved disse medikamentene ved behandling over lang tid.

Forrige side Neste side