Informasjon

Behandling av fibromyalgi

Fibromyalgi, andre behandlinger

En lang rekke behandlinger er forsøkt. Nytten av dem er bare unntaksvis vurdert vitenskapelig. Her er noen eksempler:

  • To små behandlingsstudier viste at Tai Chi minst én gang per uke førte til bedring av sykdomsskår og livskvalitet. Den ene studien viste minst like god effekt som utholdenhetstrening. 
  • Avspenning kombinert med stressmestring kan redusere smerte og depresjon/angst.
  • Akupunktur er i noen studier vist å kunne føre til bedring av smerte og stivhet. Andre studier viser ingen effekt av akupunktur.
  • EMG-biofeedback og hypnose mangler dokumentasjon, og anbefales ikke
  • Psykomotorisk fysioterapi er ikke tilstrekkelig undersøkt.
  • Det mangler dokumentasjon for at endring av kosthold har betydning, men et sunt kosthold som bidrar til å unngå overvekt eller fedme, anbefales.
Forrige side Neste side