Informasjon

Fibromyalgi

Fibromyalgi betegnes som et smertesyndrom - en samling med symptomer og tegn. Årsaken er ukjent.

Temaside om Korona

Hva er fibromyalgi?

Fibromyalgi er kjennetegnet ved kronisk, symmetriske muskelsmerter med varighet i minst 3 måneder. Tilstanden blir ofte mer plagsom med tiden, og mange av pasientene kan fortelle om plager allerede fra tidlig ungdom. De fleste som får diagnosen merker en stadig forverring av tilstanden, og opplever at det er blitt tungt å leve med smertene.

Uvissheten om hva plagene kommer av kan være svært belastende, særlig når smertene vedvarer over lang tid. Årsaken er ukjent. Manglende forståelse av syndromets årsak gjør det vanskelig å finne en entydig og god behandling.

Det er klart flest kvinner som får diagnosen. Tilstanden finnes hos cirka tre prosent av befolkningen. Norge er blant de land som har høyest forekomst av fibromyalgi. Det er god dokumentasjon for at fibromyalgismertene ikke er forbundet med økt risiko for kreft, revmatisk betennelsessykdom eller ødeleggelse av ledd og muskulatur.

Neste side