Informasjon

Fibromyalgi

 Fibromyalgi, behandling

Målet med behandlingen er å skape trygghet for at det ikke foreligger alvorlig sykdom gjennom nøyaktig undersøkelse og informasjon. Det er av betydning å forsøke å gjenvinne og opprettholde funksjonsevnen, og å bidra til at arbeidssituasjonen blir slik at det mulig å fortsette i arbeid. Fullstendig fravær fra arbeid er noe de færreste i arbeidsfør alder ønsker, og slikt fravær vil ofte forsterke plagene av fibromyalgi på sikt.

Det finnes ingen helbredende medisinsk behandling. Tradisjonelle smertestillende medikamenter har hos de aller fleste liten eller ingen effekt.

Best vitenskapelig bevis for lindring finnes for fysisk aktivitet, men denne må individuelt tilpasses og balanseres med tilstrekkelig hvile. Det er også vist at medisiner av gruppen trisykliske antidepressiver kan være nyttig, selv om man ikke er deprimert. Medisinen (sarotex) har en smertelindrende og søvnforbedrende effekt som er nyttig for mange med fibromyalgi.

Det er også vist at informasjon og undervisning om tilstanden kan ha positiv effekt, det er særlig viktig å lære at smertene ikke skyldes ødeleggende prosesser i kroppen. Bekymringer øker smerteopplevelsen for de fleste av oss. God informasjon kan derfor dempe plagene. Mange kan ha nytte av ulike former for psykologisk behandling, blant annet for å lære teknikker for å leve med og kontrollere smerteplagene.

Les mer om behandling av fibromyalgi.

Forrige side Neste side