Informasjon

Fibromyalgi

Fibromyalgi, prognose

Tilstanden utvikler seg over tid. Lidelsen medfører ikke skader på organer og er på den måten godartet. Symptomene kan vedvare i mange år. Noen opplever også at plagene blekner eller forsvinner med årene. Det er viktig at man, så fort som mulig, lærer seg hvordan man best kan leve med tilstanden.

Andelen pasienter som faller ut av arbeidslivet på grunn av fibromyalgi varierer fra land til land. I Norge er denne andelen relativt stor, og fibromyalgi utgjør en stor andel av nye uføretrygdede. Det er imdliertid mye som tyder på at totalt fravær fra arbeid ofte fører til økning av plagene på sikt, sammenlignet med personer som fortsetter i jobb. Det kan derfor være av stor betydning å klamre seg til arbeidet, for eksempel ved gradert sykmelding eller gradert uførhet i stedet for fullstendig fravær.

Forrige side Neste side