Informasjon

Fibromyalgi

Fibromyalgi betegnes som et smertesyndrom - en samling med symptomer og tegn. Årsaken er ukjent.

Forrige side