Informasjon

Polymyalgia revmatika

Polymyalgia revmatika og temporalarteritt er to beslektede revmatiske tilstander. Polymyalgi er preget av symptomer som muskelsmerter i skulder og bekken-regionene, mens temporalisarteritt kan gi hodepine og tinningsmerter.

Hva er polymyalgia revmatika (PMR)?

Polymyalgia revmatika (PMR) er en tilstand som kan være vanskelig å diagnostisere fordi symptomene ofte er ganske forskjellige fra pasient til pasient. Symptomene overlapper i betydelig grad med en lang rekke andre tilstander. De mest typiske kjennetegn ved tilstanden er:

  • Smerter og verk i muskulaturen og leddene i begge skuldre eller begge hofter, eventuelt i både skuldre og hofter
  • Tydelig morgenstivhet hvor det tar minst 45 minutter før stivheten lindres
  • Tegn på generell sykdom (cirka 30-50 prosent) med trøtthet, slapphet, hodepine, feber
  • De fleste har forhøyet blodsenkning, men tilstanden forekommer også ved normal senkning
  • Hurtig bedring (innen to uker) inntrer hos de fleste hvis det gis kortisonpreparater.

Temporalarteritt (AT) er en betennelse i tinningpulsåren. AT er en blodårebetennelse (såkalt kjempecelle-arteritt) som finnes andre steder i kroppen også. Ekspertene mener at PMR og AT kan være ulike former av den samme sykdommen. AT har mange av de samme symptomene som PMR.

Neste side