Informasjon

Polymyalgia revmatika

Diagnosen

PMR-diagnosen kan som nevnt være vanskelig å stille. Den baseres først og fremst på sykehistorien og utelukkelse av andre sykdommer som kan gi liknende symptomer. Følgende symptomer skal vekke mistanke om sykdommen:

  • Alder over 50 år og plager i mer enn to uker
  • Verk/smerte i begge skuldre eller begge hofter - eller i både skulder og hofteregion
  • Morgenstivhet med varighet mer enn 45 minutter
  • Forhøyet blodsenkning eller annet tegn på betennelsesprosess i kroppen

Legen vil derfor undersøke og spørre spesifikt om disse tingene.

Senkningen er vanligvis forhøyet, gjerne over 30-40. Likevel er det slik at en normal senkning ikke utelukker PMR eller AT. Opptil 20 prosent har normal senkning. CRP er også vanligvis forhøyet. Lav blodprosent kan ses. Senkningen normaliseres raskt etter at behandlingen har startet, og den er et godt mål på effekten av behandlingen, sammen med bedring av plagene.

Forrige side Neste side