Informasjon

Polymyalgia revmatika

Behandling

PMR kan behandles av allmennlege, mens AT behandles med innleggelse i sykehus. Prednisolon brukes ved begge tilstander og gis for å dempe betennelsen. Dosen ved AT er ofte høyere enn ved PMR fordi man vil unngå skade på synet.

Ofte ses en dramatisk forbedring av tilstandene allerede i løpet av timer eller få døgn etter oppstart av behandlingen. Men opptil en tredjedel av pasientene opplever ikke tilfredsstillende effekt selv etter tre til fire uker med behandling.

Prednisolondosen må over tid trappes gradvis ned, og det er svært viktig å følge legens anvisninger for å redusere faren for bivirkninger. Vanlig varighet av behandlingen er cirka ett år. Enkelte kan bli nødt til å stå på lave doser (5-10 mg) vedlikeholdsbehandling i et par år eller lengre fordi plagene stadig kommer tilbake eller er jevnt vedvarende.

Fordi langvarig bruk av kortison øker risikoen for å utvikle beinskjørhet, bør de fleste pasienter ta tilskudd av kalsium og vitamin D. I noen tilfeller kan det bli påkrevd med mer intensiv behandling i form av reseptmedisiner.

Det anbefales at alle pasienter med PMR følger et personlig tilpasset øvelses- og treningsprogram for å vedlikeholde muskelfunksjon, bevegelighet og redusere risiko for fall.

I samråd med legen er det anbefalt å gjøre et nytt forsøk på nedtrapping av prednisolondosen etter noen uker til måneder. Dine behov, synspunkter og preferanser vil legen ta hensyn til i en personlig tilpasset behandlingsplan.

Forrige side Neste side