Informasjon

Polymyalgia revmatika

Polymyalgia revmatika og temporalarteritt er to beslektede revmatiske tilstander. Polymyalgi er preget av symptomer som muskelsmerter i skulder og bekken-regionene, mens temporalarteritt kan gi hodepine og tinningsmerter.

Prognosen

Langtidsutsiktene er gode både ved PMR og AT dersom du får behandling. PMR er en selvbegrensende sykdom som sjelden gir varige skader.

Behandlingen er likevel langvarig. De fleste behøver kortisonbehandling i ett til tre år. Noen får tilbakefall etter at medisineringen er avsluttet og må starte på ny med behandling enda et år. Enkelte vil trenge behandling kanskje opptil fem år med lave doser kortison. Selv om det er uvanlig, så hender det at PMR kan komme tilbake etter noen år.

Forrige side Neste side