Informasjon

Polymyalgia revmatika

Prognosen

Langtidsutsiktene er gode både ved PMR og AT dersom du får behandling. PMR er en selvbegrensende sykdom som sjelden gir varige skader.

Behandlingen er likevel langvarig. De fleste behøver kortisonbehandling i ett til tre år. Noen får tilbakefall etter at medisineringen er avsluttet og må starte på ny med behandling enda et år. Enkelte vil trenge behandling i opptil fem år med lave doser kortison, ja noen enda lengre. Selv om det er uvanlig, så hender det at PMR kan komme tilbake etter noen år.

Forrige side Neste side