Informasjon

Rabdomyolyse

Årsaker

Det finnes en rekke mulige årsaker til rabdomyolyse, og de kan inndeles i følgende hovedgrupper:

Etter skade (traume). Særlig etter større knusningsskader mot kroppen, f.eks. etter bilkollisjon eller fall fra større høyder. Det kan også oppstå hos personer som er truffet av lynnedslag eller som har store forbrenninger.

Etter fysisk utmattelse. Personer som har vært utsatt for svære fysiske anstrengelser, kan utvikle rabdomyolyse. F.eks. i forbindelse med maratonløp eller harde/intense treningsøkter hos en forholdsvis utrent person. Tilstanden kan også forekomme etter krampeanfall hos en epileptiker eller ved delir hos en alkoholiker.

Oksygenmangel i muskulatur. Mest typisk kan det oppstå i forbindelse med en ulykke der blodforsyningen til en arm eller bein blir avklemt (muskellosjesyndrom)1.

Muskelsykdommer. En lang rekke sjeldne arvelige tilstander kan disponere for rabdomyolyse. Typisk for disse tilfellene er at tilstanden kan kommer igjen flere ganger.

Infeksjoner. Både virus- og bakterieinfeksjoner kan i sjeldne tilfeller føre til muskelbetennelse og rabdomyolyse.

Endringer i kroppstemperaturen. Både situasjoner med for høy kroppstemperatur (heteslag2) og for lav kroppstemperatur (nedkjøling, forfrysning) kan utløse rabdomyolyse.

Forstyrrelser i forbrenningen (metabolismen) og kroppens elektrolytter. Lavt kalium, lave fosfater, lavt kalsium, komplikasjoner til diabetes (hyperglykemi, svært høye blodsukkerverdier) er eksempler på tilstander som kan gi rabdomyolyse.

Medisiner, narkotika og giftstoffer. Høye doser med kolesterolsenkende medisiner (statiner) er blitt en stadig hyppigere årsak, noe som har sammenheng med at mange bruker slike medisiner. Rabdomyolyse oppstår kanskje hyppigst blant alkoholmisbrukere, men også bruk av heroin og kokain, eller for eksempel inntak av soppen riddermusserong, er vist å kunne gi sykdommen.

Idiopatisk. De tilfellene der man ikke finner noen god forklaring på tilstanden.

Normalt skilles det daglig ut små mengder myoglobin, og dette utskilles via nyrene. Ved rabdomyolyse skilles det ut så store mengder at nyrene ikke klarer å rense blodet for dette stoffet. Myoglobin hoper seg opp i nyrene, og kan gi en akutt svikt av nyrefunksjonen. På grunn av høyt innhold av myoglobin blir urinen rødfarget.

Forrige side Neste side