Informasjon

Rabdomyolyse

Behandling

Tidlig diagnose og behandling har stor betydning for prognosen. Det store saltinnholdet i blodet fører til kraftig vannlatning og stort væsketap. Dette øker risikoen for å utvikle akutt nyreskade, hvor urinproduksjonen kan stanse helt opp. Den første og viktigste behandlingen er derfor en intensiv intravenøs væskebehandling - det kan kreves opptil 10-12 liter væsketilførsel per dag. Slik behandling bør startes snarest mulig. På denne måten kan man forhindre at det oppstår nyreskade.

Behandlingen består ellers i tilskudd av elektrolytter for å korrigere ubalansen av salter i kroppen. Dersom det oppstår uttalt nyresvikt, kan det bli aktuelt med dialyse for å rense blodet.

Forrige side Neste side