Informasjon

Rabdomyolyse

Komplikasjoner

Akutt nyreskade er den alvorligste komplikasjonen. Det er litt usikre data, men det oppgis at fra 13-50% av alle med rabdomyolyse utvikler lettere eller alvorlige grader av nyresvikt.

Andre komplikasjoner som kan inntre, er blødningsforstyrrelser (DIC). En slik komplikasjon inntrer som regel 3-5 dager ut i forløpet. Multiorgansvikt kan inntreffe hos kritisk syke pasienter. I sjeldne tilfeller kan det oppstå plutselig hjertedød fordi alvorlige elektrolyttforstyrrelser kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans.

Forrige side Neste side