Informasjon

Rabdomyolyse

Prognose

Prognosen er vanligvis god. Dersom man får adekvat behandling, kan komplikasjoner forebygges, og nyrene vil i de aller fleste tilfellene gjenvinne normal funksjon.

Forrige side Neste side