Informasjon

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Temaside om Korona

Diagnosen

Diagnosen stilles ut fra en sjekkliste av symptomer og blodprøver. Dersom du har minst fire av følgende funn, er det forenlig med diagnosen SLE:

 • Sommerfuglutslett i ansiktet
 • Hudlupus, som er typiske forandringer i huden med flekkvise røde utslett med avskalling
 • Lysoverfølsomhet
 • Sår i slimhinner
 • Leddbetennelse med symptomer fra mange ledd
 • Betennelse i lungehinne, hjertepose eller det innerste laget i hjertet
 • Nyresykdom, med påvist proteiner i urinen, eller andre typiske funn ved mikroskopi av urin
 • Påvirkning av sentralnervesystemet med epilepsi eller psykiske forandringer som depresjon eller forvirring
 • Nedsatt antall røde blodceller og/eller blodplater og få hvite blodceller
 • Påviste antistoffer mot eget vev (blodprøve)
 • Påvisning av antistoffet ANA (blodprøve)

Blodprøver viser ofte lav blodprosent, forhøyet senkning, normal CRP og nedsatt mengde hvite blodceller. Funn av antistoffet ANA og mangel på antistoffet revmatoid faktor tyder på SLE. SLE-pasienter kan ha negativt ANA-titer tidlig i sykdommen, og det kan bidra til at diagnosen blir stilt sent. 

Ved positiv ANA er påvisning av antistoffet anti-dsDNA typisk for sykdommen. Det gjelder i noen grad også anti-Sm og antifosfolipidantistoffer. Urinundersøkelse kan påvise eventuell nyreskade.

Autoantistoffer kan ofte (ca. 90%) påvises flere år før diagnosen stilles. 

Forrige side Neste side