Informasjon

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Temaside om Korona

Spesielle problemstillinger

Lupusnefritt

Nyresykdom ved lupus krever kontroll og oppfølging av lege med spesialkompetanse på nyresykdommer. Det kommer stadig nye behandlingsmuligheter. Både cellegift og biologiske legemidler er aktuelt. 

Graviditet

Graviditet hos pasienter med SLE er forbundet med økt risiko for komplikasjoner. Dersom sykdommen er i en god fase ved befruktningstidspunktet, er prognosen for svangerskapet god, men det regnes likevel som et risikosvangerskap som krever spesiell oppfølging. Problemer i svangerskapet er vanlige, særlig hvis kvinnen har antifosfolipidantistoffer. Komplikasjoner som kan forekomme, er gjentatte aborter, fosterdød, svangerskapsforgiftning, hemmet vekst i fosterstadiet og for tidlig fødsel, og økt risiko for å få blodpropp.

Det advares derfor mot å bli gravid i en fase der du er dårlig av sykdommen. Alle kvinner med lupus bør få nøye rådgiving før de planlegger en graviditet, både i forhold til kontroll over sykdommen og medisiner som kan være skadelige for barnet.

P-piller og østrogener

Ved stabil eller inaktiv SLE synes ikke bruk av p-piller å øke risikoen for blodproppsykdom. Ved aktiv SLE bør p-piller eller annet østrogentilskudd unngås fordi de kan øke risikoen for oppblussing av sykdommen. 

Forrige side Neste side