Informasjon

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Temaside om Korona

Prognose

De fleste pasienter med SLE kan leve et relativt normalt liv, men mange har en del helseplager, som blant annet kronisk tretthet. Komplikasjoner og dødelighet er betydelig redusert ved moderne behandling. Bedringen skyldes blant annet tidligere diagnose og framskritt i den medisinske behandlingen, bedre støttebehandling og muligheter for nyretransplantasjon. Men SLE er en mulig alvorlig sykdom der skader på sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg), nyrer, hjerte- og karsykdommer og alvorlige infeksjoner i verste fall kan være livstruende.

Forrige side Neste side