Informasjon

MR av kneleddet

MR har fått en meget viktig rolle i utredningen av skjelett- og bløtdelsskader og er mange steder den første bildediagnostiske metoden som anvendes. Det er imidlertid et overforbruk av undersøkelsen.

Kneleddet

Kneledd med menisker

Kneleddet er leddet mellom lårbeinet (femur) og leggbeinet (tibia). Det er et hengselledd som først og fremst kan beveges fremover (ekstensjon) og bakover (fleksjon). Når kneleddet er bøyd, kan det også roteres til en viss grad innover og utover. Inne i kneleddet er leddflatene dekket med brusk. To mindre bruskskiver, meniskene, ligger mellom de to beinene (se figur). Midt inne i leddet er det to sterke leddbånd som fester de to beinene til hverandre. Siden disse leddbåndene krysser hverandre, betegnes de korsbåndene (fremre og bakre). Leddhulen er beskyttet av leddkapselen som dessuten bidrar til å holde de to beina sammen. Leddkapselen består blant annet av sterke leddbånd, som sammen med korsbåndene gir leddet støtte og stabilitet.

Neste side