Informasjon

Ortopedisk utredning

Ortopedi er læren om bein, beinskader, beinsykdommer og deres behandling. Det er en medisinsk spesialitet som også befatter seg med skader og sykdom i ledd og muskulatur.

Hva er ortopedi?

Ortopedi er læren om bein, beinskader, beinsykdommer og deres behandling. Det er en medisinsk spesialitet som også befatter seg med skader og sykdom i ledd og muskulatur. Idrettsmedisin overlapper med ortopedi, og mange idrettsmedisinere er ortopeder. Ortopediske sykdommer kan være betennelser, svulster, slitasje (artrose), mens ortopediske skader ofte er beinbrudd, leddbånd-, muskel- og seneskader.

Ortopeder har ekspertise i sykdommer og skader i skjelett og muskulatur. De aller fleste ortopeder jobber i sykehus. Bortsett fra enklere ortopediske lidelser som allmennlegen kan håndtere, foregår utredning og behandling av ortopediske tilstander ved sykehusenes poliklinikker eller inne på sykehuset.

Ortopedisk undersøkelse

Utredning av mulig sykdom i muskel- og skjelettapparatet består i klargjøring av sykehistorie, kroppsundersøkelse, laboratorieundersøkelser og bildediagnostikk.

Sykehistorien

Sykehistorien får ortopeden rede på gjennom å intervjue deg. Innholdet i samtalen bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og hvordan de har utviklet seg over tid. Det sentrale symptomet er smerte, mens andre symptomer kan være stivhet og nedsatt funksjon.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om:

  • Når plagene startet?
  • Hva de består i?
  • Hvordan de har utviklet seg?
  • Hva forverrer?
  • Hva lindrer?
  • Hvordan er formen din?
  • Tidligere sykdommer?
  • Har du prøvd medisiner og hvordan har disse virket?
  • Hvordan fungerer du på jobben og/eller i det daglige?
  • Eventuelle andre mer detaljerte spørsmål knyttet til dine plager.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Kroppsundersøkelsen

Den fysiske undersøkelsen er som regel konsentrert om det området der sykdommen eller skaden befinner seg. Undersøkelsen starter med at legen vil se deg gå eller gjøre bevegelser med det skadete/syke området av kroppen. Legen vil teste både passive og aktive bevegelser for å finne ut hva som utløser smerter. Er det i beinet, i senen, i muskelen, i leddbåndene? Kraften blir testet. Ved behov gjør legen en generell undersøkelse av deg.

Laboratorieundersøkelser

Blodprøver har som regel liten nytte i utredningen av sykdom i muskel- og skjelettapparatet, men ved mistanke om visse typer betennelser er blodprøver viktige.

Bildeundersøkelser

En ortopedisk diagnose forutsetter nesten alltid bildeundersøkelser. Røntgen benyttes ved de aller fleste problemstillinger. I noen tilfeller gjøres scintigrafi, ultralyd, CT eller MR.

Artroskopi

Artroskopi gjøres ofte ved undersøkelser i ledd (f.eks. kneleddet). I lokalbedøvelse føres da et tynt skop gjennom huden og inn i leddet. Gjennom skopet kan legen se inn i leddet og eventuelt påvise sykdom eller skade. Artroskopi brukes også til å gjennomføre enklere terapeutiske inngrep, som f.eks. det å fjerne en menisk i et kneledd.

Andre undersøkelser kan også være aktuelle, avhengig av hva som feiler deg.